Prema prvim rezultatima popisa poljoprivrede u 2012. godini, Srbija ima ukupno 631.122 poljoprivredna gazdinstva od toga: 628.555 porodičnih i 2.567 (0,41%) gazdinstava pravnih lica i preduzetnika. Gazdinstva koriste - obrađuju 3.355.859 hektara poljoprivrednog zemljišta i gaje: 908.990 goveda, 3.403.288 svinja, 1.729.278 ovaca, 235.576 koza, 26.627.308 živine i 673.651 pčelinjih društava i poseduju 408.734 dvoosovinska traktora, objavio je danas na svom oficijelnom sajtu Republički zavod za statistiku.
Prilikom tumačenja prvih rezultata treba, naglašavaju u Republičkom zavodu za statistiku, imati u vidu primenjenu metodologiju i definicije koje su u skladu sa svetskim programom popisa poljoprivrede 2010. (UN-FAO) i metodologijom evrostata za sprovođenje istraživanja o strukturi poljoprivrednih gazdinstava i proizvodnim metodama u poljoprivredi. Zbog različite definicije porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u popisu poljoprivrede 2012. i popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2002. godine, podaci nisu u potpunosti uporedivi.
Konačni rezultati popisa poljoprivrede 2012, u skladu sa Zakonom o popisu poljoprivrede 2012, biće objavljeni do 31. decembra 2014. godine.