Na 88. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu potpisan je Memorandum o saradnji tri zadružne asocijacije u regionu. Svoje potpise na taj dokument stavili su Jelena Nestorov Bizonj, predsednica Zadružnog saveza Vojvodine, zatim Rajko Kulaga, u ime Zadružnog saveza Republike Srpske i Suzana Dimitrievska iz Asocijacije zemljoradničkih zadruga Severne Makedonije. 
-Ovi zadružni savezi su naši tradicionalni poslovni partneri tokom dužeg niza godina, pa je potpisivanje Memoranduma novi korak dalje u saradnji, rekla je Jelena Nestorov Bizonj. – Cilj je da međusobno upoznamo postojeće zadruge, da razmenimo iskustva, znanje i korisnu proizvodnu praksu. Očekujemo da ćemo uspostaviti poslovnu saradnju između srodnih zadruga i zajednički nastupati na domaćem i stranom tržištu. Poznato je, na primer, da su zadruge u Severnoj Makedoniji značajni proizvođači povrća, a naše su tek na početku takvih aktivnosti, pa su mogući različiti oblici saradnje od obostrane koristi. Sa zadrugama u Republici Srpskoj imamo, uglavnom, istu strukturu, što će ubrzati poslovne odnose. 
Odmah posle potpisivanja Memoranduma o saradnji,  dvanaest predstavnika Asocijacije zadružnih organizacija iz Severne Makedonije posetili su ratarsko-voćarsku zadrugu u Beški i voćarsku u Slankamenu.    
B. K.