Evropska komisija danas u Briselu  organizuje konferenciju pod nazivom "Zajednička  poljoprivredna politika za 2020". Konferencija je, po oceni stručnjaka, veoma važna jer bi trebalo da  zacrta  glavne smernice i pravac budućnosti  evropske poljoprivrede u deceniji pred nama, kao i da popravi  nedelotvoran  model  poljoprivrede, proizvodnje i potrošnje hrane.
Već duže vreme  u EU vodi se polemika oko modela razvoja evropske poljoprivrede koja  mora da se reformiše. Zalaganja idu u pravcu  preusmerenja  sa štetnih  i industrijalizovanih modela  na takozvane "zelenije" programe. Oni bi, po mišljenju  Međunarodne neprofitne organizacije "Prijatelji zemlje", trebali da doprinesu  oživljavalju sela i ruralne ekonomije. Sa ovim su, u velikoj meri, saglasne i  mnoge  druge evropske ekološke grupacije. jer smatraju da savremena tehničko - tehniloška rešenja  koja se primenjuju u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji imaju štetne  posledice  po životnu okolinu i društvo.
Predloge  ta reformu evropske poljoprivrede koje, nakon završetka konferencije, Evropska komisija bude formulisala,  razmatraće, odvojeno na svojim sednicama,  Savet Evrope i Evropski parlament. Da li će i u kojoj meri biti  usvojeni i ugrađeni u Zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP) do 2020. godine ostaje da se vidi.