Pregledima useva paprike i kukuruza uočeno je prisustvo kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i pamukove sovice (Helicoverpa armigera), s tim da je prisustvo plamenca dominanto vezano za proizvodnju paprike i kukuruza na teritoriji AP Vojvodine.
Pregledima biljaka paprike i kukuruza uočeno je prisustvo novopoloženih jajnih legala kukuruznog plamenca i jaja pamukove sovice.
Najugroženiji su usevi kukuruza šećerca koji su, pored paprike, trenutno najprivlačniji za navedene štetočine jer se nalaze u fazama intenzivnog porasta. Na pojedinim parcelama u Sremu gde se beleže i visoki ulovi plamenca na svetlosnim lovnim lampama uočena su novopoložena jajna legla na 100% biljaka i to do 5 legala po biljci. Na usevima paprike i semenskog kukuruza procenat biljaka sa novopoloženim jajnim leglima se kreće do 30. Takođe, u navedenim usevima prisutna su i novopoložena jaja pamukove sovice na do 32% biljaka.
U toku je intenzivno pologanje jaja i piljenje larvi navedenih štetočina.
Proizvođačima paprike i kukuruza se preporučuju pregledi biljaka na prisustvo novopoloženih jajnih legala kukuruznog plamenca i jaja pamukove sovice. Ukoliko je prošlo više od nedelju dana od predhodnog insekticidnog tretmana ne može se više računati na njihovu efikasnost. S toga se po potvrdi novopoloženih jaja tih štetočina preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida:
U usevima paprike:
– Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha (karenca 3 dana)
– Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 1 dan)
– Affirm 095 SG (emamektin benzoate) 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana)
– Top gun (indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 7 dana)
– Exalt (spinetoram) u količini 2-2,4 l/ha (karenca 3 dana)
U usevima kukuruza:
– Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana)
– Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca14 dana)
– Ampligo 150 ZC (a.m. lorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana)
– Radiant 120 SC (a.m. spinetoram) 0,4 l/ha (karenca 14 dana)
– Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,4-0,5 l/ha (karenca 35 dana)
– Decis expert (a.m. deltametrin) 0,075-0,125 l/ha (karenca 30 dana)
Zbog visokih dnevnih temperatura sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje u kasnim večernjim satima. Prilikom primene pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.
Foto: PIS, Metin GULESCI, Leaf Tobacco, Bugwood.org
 
 
Tekst i foto: Sajt AgroTv
https://www.agrotv.net