U utorak, 20.09. održana je promocija projekta Instituta BioSens “Kreiranje mape humusa u zemljištu korišćenjem satelitskih snimaka i laboratorijskih analiza zemljišta ” u okviru kog je novim funkcionalnostima unapređena digitalna platforma AgroSens. Sada, uz pomoć platforme,  poljoprivrednici mogu da dobiju procenu količine humusa u zemljištu na rezoluciji od čak 10 metara. 
“Samo 1% obradivog zemljišta u Vojvodini ima preko 5% humusa, a bez tog dela zemljišta koji je bogat hranjivim materijama, biljke ne mogu uravnoteženo da rastu, smanjuje se plodnost zemljišta, što direktno utiče i na poljoprivrednu proizvodnju. Zato smo odlučili da uz pomoć satelitskih snimaka Evropske svemirske agencije, mašinskog učenja i veštačke inteligencije, napravimo model za procenu količine humusa.  Poljoprivrednici dobijaju preciznu mapu humusa na njihovim parcelama, kao i preporuke za agrotehničke mere.“
Oskar Marko, pomoćnik direktora za inovacije i saradnju sa privredom 
Mape humusa su osnov za praćenje trendova i donošenje državne politike za zaštitu poljoprivrednog zemljišta, monitoring, kao i planiranje i sprovođenje odgovarajućih aktivnosti u oblastima poljoprivrede, šumarstva i zaštite životne sredine. Kao prva takva mapa u Srbiji, omogući će proizvođačima i savetodavcima da optimalnim agrotehničkim merama zadrže ili povećaju nivo humusa, očuvaju zemljište, a doprineće i održivom ruralnom razvoju i poboljšanju kvaliteta života na selu.
Digitalna Platforma AgroSens je besplatna i ima više od 20.000 korisnika. Najnovija naučna dostignuća Instituta BioSensa integrisana su u platformu, a ovu unapređenu verziju AgroSensa  podržalo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja.