Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava zainteresovanu javnost o početku konsultativnog procesa u vezi sa Nacrtom Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2022-2024. godine (u daljem tekstu: Program). Program predstavlja bližu razradu ciljeva i pravaca razvoja sektora poljoprivrede na srednjoročnom nivou, predviđenih Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. godine („Sl. glasnik RS“ br. 85/14). Kao planski dokument, Program definiše smernice razvoja poljoprivredne politike u trogodišnjem periodu, kao i dinamiku i način usklađivanja sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU.
Nacrt Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2022-2024. godine preuzeti – ovde
 
Tekst i foto: Sajt Republika Srbija