Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke mehanizacije u sektoru voćarstva i vinogradarstva i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelja u 2023. godini.

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos od 80.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije, odnosno 70 % za posebne kategorije podnosilaca prijave. Bespovratna sredstva namenjena su za nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada.  Takođe i za nabavku potrebne mehanizacije.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći5.850.000,00dinaraMinimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi  200.000,00 dinara,odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 333.000,00 dinara bez PDV-a.

Konkurs je otvorendo utroška sredstava, a zaključno sa 18.04.2023. godine.

Tekst Konkursa, obrazac prijave i Pravilnik, mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/456-267, od 10 do 12 časova.