Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je otpočela  izrada teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Uporedo sa  radom na izmenama utekstu   zakona  resorno ministarstvo pozvalo je sve  predstavnike državnih organa i organizacija, poslovnih udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti kao i udruženja poljoprivrednika i  poljoprivredna gazdinstva  da se  detaljnije upoznaju i aktivno učestvuju u javnoj  raspravi o predloženim izmenama.

Promene i rad na ovom zakonskom dokumentu iniciralo je uvođenje savremenog softverskog rešenja e-Agrar sa prevshodnim ciljem povećanja ekonomičnosti i ubrzanja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje. Kao što je poznato pravila i procedure vezane za odobravanje podsticaja formulisane su još 2004. godine, a uobličene Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz 2013, godine. U međuvremenu mnoga tehnološka, softverska kao i proceduralna rešenja  doprinela su da  se postupak  odobravanja i isplate podsticaja pretrpi izmene.

Modernizacija celog sistema vezanog za  registraciju i odobravanje subvencija bila je neophodna. Posebno što su u Upravi za agrarna plaćanja bili u obavezi da svaki podatak u zahtevu podnetom u papirnom obliku, ručno provere i obrade. Nepotrebno se gubilo mnogo vremena u donošenju  i obezbeđivanju dokaza o dostavi  zahteva, prijava, rešenja i drugih akata u postupku. Sada će se to, sa primenom platforme e-Agrar znatno ubrzati i pojednostaviti.

Druga izmena u predloženom tekstu zakona precizira se da je korisnik podsticaja,u slučaju nepridržavanja preuzetih  obaveza,  dužan da vrati novčana sredstva i plati zateznu kamatu počev od dana isplate podsticaja srazmerno vrednosti na koju se odnosi. Isto tako propisuje se brisanje odredbi o podsticajima za krave dojilje, kao posebnoj vrsti podsticaja u stočarstvu, s obzirom da se u skladu sa utanačenim uslovima za ovu kategoriju krava podsticaji mogu ostvariti u okviru drugih vrsta podsticaja u stočarstvu.

Takođe umesto nominalnog iznosa podsticaja za premiju za mleko od  od sedam dinara po litru mleka, odnosno maksimalnog iznosa za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju, nacrtom zakona propisuju se minimalni iznosi podsticaja. Za premiju za mleko 10 dinara po litru mleka, odnosno u  6.000 dinara po hektaru, za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju. Maksimalne iznose navedenih podsticaja, kao i za druge vrste podsticaja, Vlada Srbije će  propisivati za svaku budžetsku godinu posebnim aktom.

Od drugih novina koje su predviđene Nacrtom zakona o izmenama i dopunama  jasnije se precizira pojam nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, poljoprivrednika, poljoprivrednog gazdinstva i porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Pored obavljanja poljoprivredne proizvodnje, sada je pod definisanje pojma gazdinstva obuhvaćena i prerada poljoprivrednih proizvoda kao i bavljenje drugim nepoljoprivrednim aktivnostima (ruralni turizam, stari zanati i sl.).     

Šta će od predloženih izmena radne verzije Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju biti usvojeno, ostaje da se vidi. Ceo proceduralni postupak kao i usvajanje zakonskog teksta  biće sigurnoubrzano, a formiranje baze platforme e-Agrar kao i raspisivanje javnih poziva za subvencije svakako ne treba  očekivati pre sredine aprila.

K. Rajević

Foto:Pixabay