Banca Intesa bila je organizator konferencije „Inovacije i investicije“, koja je održana u okviru 90. međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, a okupila je veliki broj poljoprivrednika. Željko Petrović, član Izvršnog odbora Bance Intesa, je u uvodnom obraćanju najavio tri konkursa koja će ova banka raspisati tokom godine, a namenjeni su poljoprivrednim proizvođačima. To su konkursi: „Najbolja farmer inovacija“, odnosno najbolja upotreba inovacija u poljoprivredi, te „Najbolja žena farmer“ i „Najbolji mladi farmer“. 
Danijele Borgi, ekspert za inovacije, Centra za inovacije, koji posluje u okviru kompanije Intesa Sanpaolo, istakao je u svom obraćanju da je ova kompanija usmerena na primenu novih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji, te predstavio neke od njih. Dr Oskar Marko, suosnivač novosadske kompanije Cropt, govorio je na temu „Digitalna revolucija u poljoprivredi, uspešne primene veštačke intelegencije u Srbiji i svetu“ i sa nizom konkretnih primera informisao prisutne o aktuelnim rezultatima u ovoj oblasti.
Banca Intesa posluje 18 godina na tržištu Republike Srbije i, između ostalog, kontinuirano finansijski podržava uvođenje savremenih tehnologija u poljoprivrednu proizvodnju. Primera radi, na konferenciji je predstavljena realizovana investicija u robota za automatsku mužu krava, koju je poljoprivrednik iz Jaše Tomića realizovao uz kreditnu podršku Bance Intesa.
 
Tekst: G. Radović
 Foto: G. Mulić