Neophodno je unaprediti i  ubrzati saradnju poljoprivrednih proizvođača, naučnika i donosioca odluka kako bi se što pre došlo do praktičnih mera koje doprinose adaptaciji  poljoprivrede na klimatske promene. To je  osnovna poruka učesnika radionice „Jačanje otpornosti poljoprivrede na elementarne vremenske nepogode“ održanoj u organizaciji FAO i Ministarstva poljoprivrede u sklopu  stručnih aktivnosti 90. Međunardnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu.
   -Jedno od rešenja jeste zalaganje za jačanje znanja i veština poljoprivredno savetodavno-stručnih službi u oblasti klimatskih promena. Stečeno znanje savetodavci  treba dalje da prenose poljoprivredncima i maksimalno ih podrže  da se prilagode i umanje  posledice klimatskih promena, istakao je Boris Berisavljević  iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi.
    Kako bi se uspešno odupreli negativnim efektima  klimatskih promena učesnici radionice  istakli da bi  u budućnosti trebalo više praktično raditi na edukaciji i razmeni znanja na svim nivoima  i uspostaviti međusektorsku saradnju. Takođe neophodno je ulagati u takozvanu Klimatsku pametnu poljoprivredu, uređenje zemljišnih poseda  i staviti akcenat na edukcuju proizvođača u obradi zemljišta i stavranje adekvatnih uslova za proizvodnju.
K. R.