altOd 1. jula organski prehrambeni proizvodi proizvedeni u zemljama članicama EU moraju biti obeležni zvaničnim EU organik logom zelene boje sastavljen od 12 zvezda u obliku lista.  Ovim je praktično završen prelazni period uveden u julu 2010. godine, s ciljem da potrošači steknu potpuno poverenje da je proizvod koji kupuju  u skladu s  propisima  EU o organskoj proizvodnji.
Prema novim propisima EU, koje je nedavno obelodanio komesar za poljoprivredu i ruralni razvoj Dasian Čeloš, proizvodi mogu biti označeni kao organski ako je najmanje 95 odsto sastojaka u proizvodu organski proizvedeno i ne sadrži ni promil GMO. Propisano je, između ostalog, da  organski proizvod u trgovine dolazi direktno od proizvođača ili se nalazi u  zatvorenoj ambalaži, kao i da je usklađen s pravilima zvanične inspekcijske šeme  koja važi u EU.  Na deklaraciji proizvoda obavezno mora da stoji ime proizvođača, firme koja ga je pakovala kao zemlja porekla.  Pored  zajedničkog EU loga  dozvoljeno je da se na proizvodu pojave  nacionalne, regionalne ili privatne oznake proizvođača.
Potrošnja organskih proizvoda  u  zemljama Evropske unije u stalnom je porastu. Trenutno ona čini svega dva  odsto evropskog tržišta, s tendencijom  rasta, što pokazuje i podatak da  je sve više proizvođača organskih proizvoda koji  traže certifikaciju.