Zaposleni  u JVP „Vojvodinašume” već danima procenjuje štetu na terenu, a za portal „Vojvodina uživo“, podelili su informacije trenutnog stanja nastale štete na šumskom fondu.

 Štete koje su nastale manifestovale su sem konstatovali su, u vidu vetroloma, vetroizvala i vetrosavijanja stabala. Evidentiranje  šteta radi se svakodnevno koristeći sve raspoložive resurse, a posebno visokotehnološke bespilotne letelice opremljene kamerama visoke rezolucije.

Imajući u vidu obim  šteta i činjenicu da snimanje oštećenih šuma još traje, u ovom trenutku možemo da konstatujemo da su  u šumama Južnobačkog okruga do sada konstatovane na 1300 hektara, a ukupna šteta, koja uključuje i delimična oštećenja šumskih sastojina ide i preko 2000 hektara. Na području Srema nisu konstatovane totalne štete ali jeste oboren veliki broj stabala, uglavnom hrasta lužnjaka, nepravilno raspoređenih na širem području od oko 15.000 hekatra Ovo su preliminarni podaci, a evidencija šteta je još uvek u toku.

         Kakva je situacija u šumama oko  Bačke Palanke koja je bila najviše pogođena olujom?

        -Do sada je evidentirano 450 hektara  potpune štete, ali  snimanje terena još uvek traje, pa  će konačan obim sigurno  biti i veći, saopštili su iz JP „Vojvodinašume“.

K.R