Agencija za bezbednost saobraćaja objavila je Javni poziv za podnošenje zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor.

Poziv se odnosi na sva zainteresovana fizička i pravna lica na teritoriji Republike Srbije koja ispunjavaju potrebne uslove.

Dodela zaštitnih ramova će se subvencionisati za traktore: IMT 533, 539, 540, 542 i 549.

 

Rok za podnošenje zahteva je 30.09.2023 godine. Javni poziv je objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije za bezbednost saobraćaja www.abs.gov.rs.

Zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama podnosi se Agenciji za bezbednost saobraćaja u zatvorenoj koverti, na adresu: Agenciji za bezbednost saobraćaja, Bulevar Mihaila Pupina 2, 11070 Novi Beograd, sa naznakom:,,Zahtev za subvencionisanu dodelu novog zaštitnog rama”.

Agencija ne odgovara za bilo kakvu posledicu ukoliko podnosilac zahteva ne navede naziv, adresu i predmet javnog poziva na koverti.

Korisnik subvencije je u obavezi da uplati Republičku administrativnu taksu i to (380,00 dinara za zahtev i 660,00 dinara za rešenje) što ukupnom iznosi 1.040,00 dinara.