Na novosadskom Poljoprivrednom fakultetu će u periodu od 18-20. septembra 2023.

godine biti održan tradicionalni “MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM O STOČARSTVU (ISAS-2023)”.

Ovaj prestižni naučni skup organizuje Departman za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Institut za Zootehniku, Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, zajedno sa velikim brojem koorganizatora iz inostranstva.

Od istaknutih predavača izlaganje će imati predsednica Međunarodne federacije za

stočarstvo Izabel Kazasus (Isabel Casasús); direktor Instituta za stočarstvo, Univerziteta prirodnih resursa i prirodnih nauka u Beču (BOKU) Johan Zolkner (Johann Sölkner) i mnogi drugi eminentni predavači stranih i domaćih Univerziteta, naučnici i stručnjaci iz celog sveta. Svi oni predstaviće rezultate najaktuelnijih istraživanja i inovacija.

To će sigurno otvoriti pitanja budućih nacionalnih, ali i globalnih naučnih i komercijalnih izazova u stočarstvu. Na skupu je prijavljeno za izlaganje oko 80 radova iz 18 zemalja u svim oblastima stočarske proizvodnje. U okviru simpozijuma predviđeno je da se održi set od osam stručnih panel diskusija, na teme koje su izrazito aktuelne, u vezi su sa stočarskom proizvodnjom i imaju javni značaj ili interes kod građana, potrošača, farmera…

 

● Hrana za životinje bez mikotoksina? Ponedeljak, 18.09.2023. 10:30 - 11:30,

Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Amfiteatar

● Larve insekata kao izvori proteina, ponedeljak, 18.09.2023. 11:30 - 12:30,

Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Amfiteatar

● Afrička kuga svinja, izazov za svinjarsku proizvodnju kako se izboriti i

živeti sa ovim problemom, ponedeljak, 18.09.2023. 13:00 - 14:00, Poljoprivredni

fakultet Novi Sad, Amfiteatar

● Uticaj animalne proizvodnje na životnu sredinu, Ponedeljak, 18.09.2023. 16:00 -

17:00, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Amfiteatar

● Budući putevi razvoja lovstva u Srbiji - šta je održivo rešenje? Utorak,

19.09.2023. 10:00 - 11:00, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Amfiteatar

● Veštačko meso? Utorak, 19.09.2023. 12:00 - 13:00, Poljoprivredni fakultet Novi

Sad, Amfiteatar

● Organska proizvodnja u stočarstvu. Utorak, 19.09.2023. 13:00 - 14:00,

Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Amfiteatar

● Značaj dobrobiti životinja! Utorak, 19.09.2023. 15:30 - 16:30, Poljoprivredni

fakultet Novi Sad, Amfiteatar

 

Više detalja o panel diskusijama dostupno je na https://www.isasevent.com/panel-discussions

Detaljan program dostupan je na https://www.isasevent.com/program. Putem linka zainteresovani mogu i da se prijave za prisustvovanje skupu.

Programom skupa je predviđeno da svečano otvaranje bude u ponedeljak, 18. septembra 2023. godine, sa početkom u 9:30, u svečanoj sali Poljoprivrednog fakulteta.

Službeni jezik skupa je engleski.

A.M.