Zadružni savez Srbije i Zadruga Agro Eko Voće tokom Sajma etno hrane u Beogradu organizuju debatu na temu „Malinarstvo i zadrugarstvo – prošlost, sadašnjost i budućnost“.

Debata će se održati u petak 01. decembra u 14 časova u „Etno dvorištu“ Hale 2 Beogradskog sajma.

Cilj debte je da eminentni učesnici, proizvođači i zadrugari daju predloge za održiva rešenja u proizvodnji maline i unapređenju zadružnog sektora u Republici Srbiji.

Sajam etno hrane održava se na Beograskom sajmu od 30. novembra do 03. decembra.