Suša je pričinila veliku štetu usevima, a  najveće gubitke, po svemu sudeći, imaće ratari na severu Vojvodine. Prve procene ukazuju da  će rod biti umanjen i do 70 odsto od planiranog. Asocijacija poljoprivrednika očekuje da će, s formiranjem Vlade i Ministarstva poljoprivrede, novi ministar poljoprivrede urgentno tražiti da se suša proglasi za elementarnu nepogodu kao i da se utvrde konkretne mere pomoći poljoprivrednicima.
 - Očekujemo da Vlada odmah nakon konsituisanja i procene stanja na terenu donese  čitav set mera za ublažavanje posledica suše koje bi ratarima pomogle da planiraju i zasnuju novu proizvodnju u jesenjoj setvi, rekao je Miroslav Kiš, predsednik Upravnog odbora Asocijacije poljoprivrednika koja okuplja oko 40.000 članova.
Kao urgentnu pomoć od Ministarstva poljoprivrede Asocijacija poljoprivrednika  očekuje da  već u avgustu budu isplaćene sve  subvencije po uredbama koje su na snazi.
-  Stočari  bi takođe trebalo da dobiju neisplaćene  premije za mleko i subvencije za umatičeno grlo, jer su im sredstva potrebna sada, a ne da se čeka novembar ili decembar, rekao je Kiš i napomenuo da bi se time predupredilo prinudno klanje stoke koje, zbog situacije sa stočnom hranom,  najavljuju  mnogi stočari.
Kiš je u ime  Asocijacije poljoprivrednika uputio i apel nadležnim državnim organima i bankama da zbog katastrofalnih posledica suše prolongiraju obaveze poljoprivrednika po osnovu preuzetih kredita sa  subvencionisanim kamatama.