Kandidat za ministra poljoprivred, šumarstva i vodoprivrede Goran Knežević, u izjavi novinarima u Skupštini Srbije, rekao je da je suša nanela veliku štetu poljoprivredi, da će ovogodišnji rod biti umanjen za 20 do 60 odsto i da će  zbog toga predložiti Vladi da proglasi elementarnu nepogodu od suše.
Ministarstvo poljoprivrede će takođe predložiti mere olakšica za poljoprivrednike, kao što su oslobađanje zakupa državnog zemljišta, reprogramiranje ili grejs-period za subvencionisane kredite i insistiraće da JP "Srbijavode" i "Vode Vojvodine" ukinu naknade za odvodnjavanje i navodnjavanje za ovu godinu. Direkcija za robne rezerve takođe treba da preduzme mere i interveniše na tržištu, rekao je Knežević, a o svemu tome odlučiće Vlada.