Novoizbrani ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u novoj vladi Srbije izjavio je nakon izbora da agrarna politika u Srbiji treba da bude jedinstvena za celu zemlju. On je napomenuo da je suštinska decentralizacija države uslov za decentralizovanje u poljoprivredi.
- Podržavam taj proces, ali pod tim ne smatram birokratsko prenošenje nadležnosti s države na Pokrajinu, iz Beograda u Novi Sad, rekao je Knežević.
On je istakao da jedinstvena agrarna politika podrazumeva da se konkretne mere i postupci moraju prilagoditi različitim potrebama na terenu i napomenuo da razlike nisu izražene samo na relaciji Vojvodina - centralna Srbija već da postoji i mnogo više nijansi.
Najavljujući neke od prvih mera koje će kao ministar poljoprivrede preduzeti, Knežević je rekao da će, uz podršku Vlade, od Evropske komisije, zatražiti da Srbiji produži rok za liberalizaciju uvoza poljoprivrednih proizvoda iz EU koji je predviđen za početak 2014. godine.
Ministar poljoprivrede smatra da poljoprivreda Srbije do tog roka neće biti u stanju da se nosi s pritiskom proizvoda iz EU sa, kako je predviđeno trgovinskim sporazumom, s prosečnom carinskom stopom od 2-2,5 odsto. Knežević je rekao da je o tome već razgovarao sa šefom delegacije EU u Beogradu Vensanom Dežerom kao i da će na tu temu svakako biti još razgovora sa čelnicima EU.
- Period od 2014. godine do našeg ulaska u EU suviše je dugačak i plašim se da će to imati veoma loš uticaj na našu poljoprivredu, jer ćemo tek po ulasku u EU dobiti znatne benefite i podsticaje za razvoj poljoprivrede, rekao je Knežević.