Premiranje po kvalitetu na čekanju
* Uredbom obezbeđeno 4,5 milijardi dinara za isplatu premija 
* Stočari sa malim brojem grla i niskom otkupnom cenom mleka sve teže ispunjavaju kvotu s kojom mogu da konkurišu za premiju
Sa liberalizacijom tržišta i povećanim uvozom položaj malih proizvođača mleka, s proizvodnjom od

Opširnije...

Digitalizacija ubrzava komasaciju
* Nova informatičko-tehnološka rešenja omogućiće praćenje i nadzor svih komasacija  na celoj teritoriji Republike
* Na republičkom nivou predviđena finansijska  i stručna pomoć opštinama 
* Vidljivi efekti ukrupnjenih površina u Vojvodini, pozitivna iskustva

Opširnije...

Cilj je razvoj i promocija inovativnog poljoprivrednog sektora
* Grad Novi Sad je već godinama lider kada su u pitanju subvencije za organsku proizvodnju
* U budžetu za 2021. godinu predviđeno je oko 60 miliona dinara za podršku razvoju poljoprivrede i ruralnom razvoju
 
Grad Novi Sad značajna sredstva iz svog budžeta ulaže u razvoj poljoprivrede,

Opširnije...

Novi  konkursi – isti krediti i uslovi
* Fond nastavlja da odobrava namenske kredite poljoprivrednicima u ovoj godini sa najpovoljnijim kamatnim stopama 1%–1,5% godišnje i bez troškova obrade kredita
 
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede odobrio je poljoprivrednicima tokom protekle godine kredite u vrednosti

Opširnije...

Garantna linija za likvidnost privrede i poljoprivrednika
* Ova garantna linija podrazumeva kredit do 100.000 evra sa rokom otplate do tri godine, uz grejs-period godinu dana, a u dogovoru sa poslovnim bankama produžena je do kraja 2021. godine
 
Garancijski fond AP Vojvodine nastavio je rad u punom kapacitetu i saradnju sa poslovnim bankama i

Opširnije...