Podrška razvoju prehrambene industrije
* Planira se da se u 2021, više nego prethodnih godina, podrže domaći prerađivači poljoprivrednih proizvoda i podstakne priliv stranih investicija u ovaj sektor
 
Važan segment rada Razvojne agencije Vojvodine je podsticaj priliva stranih, ali i iniciranje domaćih investicija u cilju razvoja

Opširnije...

Sedam milijardi za podsticanje domaćinskog poslovanja
* Od ove godine budžetski novac davaće se i za melioracije degradiranih šuma, preradu voća i povrća i nabavku žive divljači
* Počinje realizacija kapitalnog projekta uvođenja sistema automatizovane odbrane od grada na području AP Vojvodine koji će se  sprovoditi sa tri radarska centra –

Opširnije...

Ponovo 12 kreditnih linija
* Reč je o kreditima sa fiksnim kamatnim stopama koje se kreću u rasponu od 1% do 3% na godišnjem nivou i periodima otplate do sedam godina sa čak dve godine grejs-perioda
 
Razvojni fond AP Vojvodine iz godine u godinu nastavlja uspešan trend poslovanja i svake godine odobrava sve

Opširnije...

Uspostavljen transparentan sistem isplate podsticaja
* Unapređen proces rada i ubrzana procedura obrade zahteva poljoprivrednika, pčelari već drugu godinu  elektronski podnose zahteve za subvencije po košnici pčela
* U planu otvaranje regionalnih kancelarija UAP u nekoliko gradova Srbije, sa ciljem postizanja veće efikasnosti rada
* Kadrovsko

Opširnije...