Primena Zakona o organskoj proizvodnji u Srbiji je počela 2011. godine. Domaći Zakon donet je u skladu sa tada važećim uredbama EU, međutim njime nisu obuhvaćene sve oblasti uredbi. 
 Evropska komisija je donela 2018. godine novu uredbu broj 2018/848, koja uređuje oblast organske proizvodnje i ona je u primeni od 2022. godine.
 U cilju usklađivanja naših propisa sa ovom novom uredbom, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede počelo je sa pripremama novih zakonskih rešenja u organskoj proizvodnji.
Kako bi se domaća javnost upoznala sa predstojećim zakonskim promenama koje se očekuju u domenu organske proizvodnje, Ivana Simić, generalni sekretar Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje "Serbia organika", pripremila je priručnik, odnosno svojevrstan vodič kroz nove propise. 
– Nova zakonska rešenja, pored toga što će detaljnije urediti pojedine oblasti, doneće i veći broj izmena koje će se u budućnosti odraziti na funkcionisanje sektora organske proizvodnje koji se više od jedne decenije odvijao u skladu sa važećim Zakonom. Cilj ovoga vodiča je da pruži osnovne smernice i približi svim učesnicima u sektoru organske proizvodnje u Srbiji razlike i novine koje donose buduća zakonska rešenja u odnosu na važeći Zakon i pripremi ih na što efikasnije prilagođavanje i funkcionisanje unutar sektora kada novi Zakon o organskoj proizvodnji bude u primeni, rekla je Simićeva.
 U ovom tekstu pomenućemo samo deo izmena u domenu organske proizvodnje, do kojih će doći zbog usklađivanja sa propisima EU.
Novom uredbom EU su, između ostalog, među ciljeve i opšta načela organske proizvodnje uvršteni i novi kao što su: podsticanje kratkih kanala distribucije i lokalne proizvodnje, doprinos nezagađenoj životnoj sredini i održavanje dugoročne plodnosti zemljišta. Takođe i podsticanje očuvanja retkih i autohtonih rasa životinja u opasnosti od izumiranja, doprinos od korišćenja biljnog genetičkog materijala prilagođenog specifičnim potrebama i ciljevima organske poljoprivrede i očuvanje prirodnih pejzaža...
Uredbom br. 2018/848 organskim proizvođačima je omogućen pristup heterogenom, odnosno raznolikom genetičkom materijalu, i to pretežno semenima za ratarske useve. Ranije ovo seme nije bilo legalno dostupno poljoprivrednicima, jer ga karakteriše visok nivo genetske i fenotipske raznolikosti, a upravo to je veoma korisno za organsku poljoprivredu. 
Uredbom br. 2018/848 je, takođe, data mogućnost gajenja ukrasnog i začinskog bilja u posudama koje se krajnjem potrošaču prodaju sa posudom, kao i proizvodnja sadnica ili rasada u posudama za dalje presađivanje. 
Predviđa se i postepeno ukidanje izuzeća u vezi sa upotrebom biljnog reproduktivnog materijala, životinja i proteinske hrane za živinu i svinje koji nisu proizvedeni metodama organske proizvodnje. 
Najznačajnije promene u stočarskoj proizvodnji tiču se dodatnih pravila za uzgajanje živine, svinja, zečeva i jelena uz poboljšan koncept dobrobiti u pogledu rasporeda objekata za smeštaj životinja i spobodnih površina namenjenih njihovoj ishrani. 
Uvođenje u proizvodnju životinja koje nisu proizvedene metodama organske proizvodnje biće i dalje moguće, ali uz detaljno propisana određena izuzeća koja omogućavaju da se one mogu koristiti samo kada životinje iz organske proizvodnje nisu dostupne na tržištu. 
Arome se, prema novoj zakonskoj regulativi, mogu koristiti samo pod uslovom da su prirodne. Na primer, dozvoljena je "prirodna aroma limuna", pod uslovom da je dobijena od najmanje 95% limuna. 
Svi sastojci nastali inženjeringom nanomaterijala su zabranjeni. 
Fleksibilnost za navođenje porekla sastojaka proizvoda koji ne potiču iz EU povećava se sa dva na pet odsto. 
Nakon prelaznog perioda, biće dostupna lista proizvoda za čišćenje i dezinfekciju, dozvoljenih za upotrebu u preradi i skladištenju hrane. 
U oblasti sertifikacije jedna od najvećih novina u Uredbi br. 2018/848 je grupna sertifikacija, odnosno propisana su detaljna pravila za grupe operatera. Prema prethodnim propisima, sertifikacija grupa operatera je bila moguća samo za zemlje u razvoju. 
Novim zakonskim rešenjem posebno su definisana pravila u svakom delu proizvodnje. U biljnoj proizvodnji, na primer, hidroponska proizvodnja i dalje ostaje zabranjena.
Planiranim zakonskim rešenjem oblast prerade organskih proizvoda moraće da se pridržava detaljnih pravila, dok je važećim Zakonom  propisana samo u načelima. Novi zakon doneće i pravila za organski prerađenu hranu za životinje, što nije obuhvaćeno važećim zakonskim rešenjem. Novo zakonsko rešenje regulisaće i proizvodnju organskog vina.
Novi zakon će, za razliku od postojećeg, prepoznavati određene izuzetke od pravila organske proizvodnje. To će, na primer, biti u slučaju kada je potrebno da se obezbedi pokretanje ili održavanje organske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima suočenim sa klimatskim, geografskim ili strukturnim poteškoćama.
 Planiranim zakonskim rešenjem predviđena je obaveza resornog ministarstva da vodi ažurirane baze podataka i objavljuje ih na svojoj internet stranici. Reč je o bazama dostupnog organskog biljnog reproduktivnog materijala , koje Ministarstvo i sada vodi i objavljuje, ali će biti dostupna i  baza o životinjama iz organskog uzgoja, kao i juvenilnih životinja iz organske akvakulture.
Posebno značajne promene u budućem zakonskom rešenju ticaće se označavanja organskih proizvoda. Predviđeno je da se onemogući zloupotreba različitih sinonima koji upućuju potrošača na organsku proizvodnju. Tako će sinonimi kao što su "bio", "org" ili "eko" moći će da se koriste samo u slučaju kada se radi o sertifikovanom organskom proizvodu. 
Tekst i foto: A. Milić