* Aplikacija Harvesting excellence obezbeđuje idealna podešavanja kombajna od strane rukovaoca

New Holland Agriculture je razvio novu aplikaciju za mobilne uređaje koja se koristi u cilju maksimalizacije efikasnosti i performansi univerzalnog kombajna. Aplikacija Harvest Excellence pomaže rukovaocu da optimizuje podešavanja svog kombajna u zavisnosti od useva i uslova rada. Ova aplikacija je trenutno plasirana kao pilot-verzija u Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji i Severnoj Americi, a uskoro će moći da se primenjuje i u drugim državama.
Aplikacija Harvest Excellence automatski selektuje jezik na osnovu uređaja koji koristi korisnik, a ako to nije moguće, aplikacija bira engleski jezik. Jednostavan interfejs vodi korisnika kroz različite korake u poljima aplikacije u kojima odabira model kombajna, tip zemljišta, usev, prinos, vlažnost zrna, dužinu slame, nagib terena, prisustvo kamenja kao i to da li su na hodnom sistemu gusenice ili pneumatici.
Kada korisnik unese sve ove detalje, zahvaljujući aplikaciji, preporučuju se podešavanja na osnovu konfiguracije mašine i uslova rada, na prvom mestu onih koji se odnose na stanje useva i zemljišta. Takođe, korisnik obavlja podešavanja na aplikaicji na osnovu sopstvenog iskustva i lokalnih radnih uslova. Sopstvenu konfiguraciju korisnik može da snimi i da je koristi u budućnosti. Aplikacija može da skladišti više konfiguracija za različite kombajne i uslove rada.
Usluga Harvest Excellence aplikacije obezbeđuje korisnicima i širu optimizaciju podešavanja kombajna. Naime, vodič aplikacije kroz meni navodi rukovaoca na podešavanja korak po korak. Pri tome aplikacija odgovara korisniku da li je određeno podešavanje adekvatno rešenje ili ne uz sugerisanje odgovarajućeg rešenja.
Ako se i preporuke podešavanja aplikacije pokažu kao neodgovarajuće, aplikacija će preporučiti direktan kontakt s dilerom i pozvati ga koristeći lokator dilera.
Harvest Excellence aplikacija je dostupna za instalaciju i korišćenje iOS i Android operativnih sistema, u verzijama pametnih telefona i tableta, a nalazi se na App Store i Google Play.

M.A