* Kompanija MaterMacc je specijalizovana za dizajniranje i proizvodnju preciznih pneumatskih mašina za setvu, kao i specifičnih mašina namenjenih za setvu povrća na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru, pneumatskih sejalica za žito, međurednih kultivatora, rasipača mineralnog hraniva, podrivača

Setvu stručnjaci ocenjuju kao jednu od najvažnijih agrotehničkih mera u poljoprivrednoj proizvodnji. Postizanju kvalitetne setve umnogome doprinosi sejalica, a na prvom mestu njena preciznost u radu. Širokoredne sejalice italijanske kompanije MaterMacc su upravo zahvaljujući svojoj preciznosti i pouzdanosti u radu u proteklih 15 godina našle svoje mesto na mnogim gazdinstvima u Srbiji. Isto toliko godina novosadsko preduzeće "Agro cesla" sarađuje s MaterMacc, a nedavno je grupa poljoprivrednika iz Srbije, korisnika mašina ovog italijanskog proizvođača, bila u prilici da se upozna s načinom organizacije i proizvodnje u ovoj kompaniji.
Kompanija MaterMacc osnovana je ranih osamdesetih godina prošlog veka, a od 2015. postala je deo Foton Lovol međunarodne grupe, koja se bavi teškom industrijom. Pod okriljem Foton Lovol grupacije je i proizvodnja Arbos i Goldoni traktora. Pripajanje grupi je bilo važan korak za poslovanje, posebno za unapređenje tehnoloških znanja i iskustava italijanske kompanije na polju poljoprivrednog inženjeringa.
Proizvodne hale kompanije MaterMacc locirane su u mestu San Vito al Taljamento u okrugu Pordenone regiona Furlanija-Julijska krajina. Dobra lokacija pomaže da kompanija ima dobre veze sa delovima sveta u kojima MaterMacc prodaje svoje proizvode, koji su zastupljeni širom sveta. Najznačajnija tržišta, osim evropskog, jesu Ruska Federacija i Kina.
Poslovanje kompanije MaterMacc odvija se na površini od 30.000 kvadratnih metara, u tri zgrade, gde su smešteni proizvodnja, istraživanje i razvoj, komercijalne i administrativne kancelarije. U vlasništvu fabrike je i 30 hektara otvorenog prostora koji se koristi za skladištenje mašina i poligona za testiranje mašina.
Kompanija MaterMacc je specijalista u dizajniranju i proizvodnji preciznih pneumatskih mašina za setvu i specifičnih mašina namenjenih za setvu povrća na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru, pneumatskih sejalica za žita, međurednih kultivatora, rasipača mineralnog hraniva, podrivača. Takođe, MaterMacc proizvodi i elektronsku opremu za kontrolu i upravljanje poljoprivrednim mašinama kao što su monitori za precizne sejalice, elektronske kontrole za žitne sejalice, prese okruglih bala i slično. U proizvodnji su i Irrigamatic kompjuteri namenjeni za upravljanje sistemima za navodnjavanje, koji se isporučuju proizvođačima ovih mašina širom sveta. Proizvodnja ove elektronske opreme izdvaja MaterMacc od drugih proizvođača poljoprivrednog priključnog oruđa.
U cilju razvoja i unapređenja proizvoda, kao i zbog sigurnosti u kvalitet mašina koje plasira na tržište, kompanija samostalno obavlja sva istraživanja, dizajnira, proizvodi, razvija, sklapa i testira sve ono što se ugrađuje na njihove proizvode. Isto važi i za elektronsku opremu. Proizvodnja različitih komponenti prepuštena je kompanijama s visokom reputacijom, koje su specijalisti u svojim sektorima. Ovakva organizacija omogućava MaterMacc da brzo, na adekvatan način odgovori na sve veće zahteve moderne poljoprivrede.
U pogonima MaterMacc se odvija sklapanje mašina, u zavisnosti od sezone. Skoro svi elementi koji se montiraju na mašinama MaterMacc dolaze od spoljnih dobaljača, a izrađuju se po nacrtima naručilaca, odnosno inženjerskog tima MaterMacc, koji osmišljava svaki element. Svi dobavljači, to jest kooperanti su iz okoline, na maksimalnoj udaljenosti 100 kilometara. Elementi, kao i materijali koji se ugrađuju na mašine pre ulaska u proces proizvodnje podvrgavaju se testovima kontrole kvaliteta. U slučaju da neki element ne prođe test kvaliteta, vraća se dobavljaču. Prilikom posete naših poljoprivrednika fabrici u toku je bila montaža MS širokorednih sejalica, a uskoro će biti aktivirane dve linije za sklapanje ovih mašina, s obzirom na to da je počela njihova sezona. Za mašine MaterMacc karakteristično je i to da se u proizvodnji ne koristi varenje, već su spojevi delova obezbeđeni mehaničkim vezama. Proizvođač se odlučio na ovu opciju, jer smatra da je tako znatno olakšana zamena nekog dela.
Upravo je i na našem tržištu u proteklih 15 godina jedna od najtraženijih bila širokoredna sejalica MS, i to šestoredna, model 8230. Ovaj model je korisnicima u Srbiji dostupan kao hidraulično sklopiv, a setvene jedinice se mogu hidraulično pomerati, pri čemu se međuredno rastojanje može podesiti u opsegu od 50 do 70 centimetara. I na ovaj model širokoredne pneumatske sejalice ugrađuje se distributer semena Magicasem, patent kompanije MaterMacc, pomoću kojega se postiže visoka preciznost u setvi. Naime, zahvaljujući distributeru, obezbeđena je setva pri velikim brzinama i ujednačena distribucija semena. U radu nema dupliranja semena, a obezbeđeno je da se seme ne okreće u cevi za distribuciju, te se ne može oštetiti. S obzirom na to da proizvođač u izboru nudi oko 400 različitih diskosnih ploča, ove sejalice se mogu koristiti za setvu najrazličitijih biljnih vrsta. Kućište distributera je izrađeno od plastičnih materijala koji su veoma termostabilni. Distributer Magicasem je jedan od najprodavanijih na svetu.
Materijali koji se koriste u izradi sejalice MS doprinose izradi mašine velike čvrstine i kvaliteta, ali masa sejalice nije velika. Tako, na primer, sklopiva osmoredna sejalica MS 8230 ima masu 1.280 kilograma, dok je šestoredna nešto iznad 1.000 kilograma. Kao i za druge mašine MaterMacc, i za sejalice je karakteristično da je težište blizu težišta traktora, tačnije blizu krajeva poluga traktora. To zahteva manji kapacitet hidraulične pumpe na traktoru, s obzirom na to da su smanjeni i zahtevi za nošenjem. Ujedno, hidraulični sistem traktora je na ovaj način izložen manjem stresu. Zahvaljujući tome što je težište sejalice bliže težištu traktora, potrebna je i manja snaga motora u traktoru. Tako šestoredna sejalica iziskuje za rad traktor sa 75 do 80 konjskih snaga. Sejalice MS dostupne su i u izvedbi sa Easy set sistemom, patentom MaterMacc, koji obezbeđuje jednostavnu promenu međurednog rastojanja između setvenih jedinica. Sejalice MS se isporučuju i sa rezervoarom mineralnog hraniva i mikrogranulatorima. Ispred diskova za usejavanje mogu biti postavljeni zvezdasti diskovi za uklanjanje organske materije i grudvi, zatim "riper" za otvaranje brazdice, što se primenjuje pri direktoj setvi ili pak jednostruki talasasti disk. Seme se usejava duplim "V" diskovima ili raonim ulagačem, u zavisnosti od izvedbe mašine. Dubina setva se podešava točkovima obloženim gumom, koji se nalaze s obe strane ulagačkog diska, a omogućena je i promena pritiska zagrtačkih točkova. Zahvaljujući paralelogramskoj vezi setvene jedinice i rama, u radu sejalica idealno kopira teren. Pogon do setvenih distributera je preko lančanika, a proizvođač je obezbedio i elektronski pogon. U zavisnosti od mesta pogona, to jest postavljanja lančanika, sejalica MS se vrlo jednostavno može koristiti i za povrtarstvo. Takođe, rad sejalice korisnik prati preko kontrolnog monitora u kabini traktora. Sejalice MS su dostupne i s terminalima za kontrolu koji omogućuju GPS navođenje, ali i sa ISOBUS terminalima. U zavisnosti od izvedbe, širokorednim sejalicama MaterMacc moguće je sejati na međurednom rastojanju od 37,50 do 80 centimetara.
Prilikom posete fabrici MaterMacc u Italiji poljoprivrednicima u Srbiji predstavljen je i model sejalice s udvojenim setvenim jedinicama TwinRow. Ove setvene jedinice su identične onima na MS sejalicama, a za razliku od drugih sejalica ovog tipa, setvene udvojene jedinice su postavljene u istoj ravni, nisu međusobno pomerene. S obzirom na to da su setvene jedinice u istoj ravni, "cik-cak" raspored semena postiže se tako što su setvene ploče međusobno pomerene. Kako je istakao domaćin fabrike Drago Ravbar, menaxer prodaje, MaterMacc sejalice TwinRow nisu namenjene svakome.
- Ovaj način setve obezbeđuje veće prinose, ali se mora obratiti pažnja i na povećane zahteve biljaka. Tako se ovaj sistem ne preporučuje bez korišćenja sistema za navodnjavanje, a kako je sklop setve veći, i potrebe za hranivima su povećane, kaže Ravbar.
Sejalica TwinRow bila je prilikom nastanka namenjena isključivo za setvu kukuruza, ali je praksa dokazala da je veoma pogodna i u setvi soje i suncokreta, pa čak i bundeve.
Poljopirvrednici iz Srbije su u MaterMacc bili u prilici da premijerno vide sejalicu UST, namenjenu za direktnu setvu na zemljištima bez obrade i s minimalnom obradom. U fabrici ističu da je direktna setva omogućena zahvaljujući posebnom tipu ulagača Kolovati koji je, takođe, patent kompanije. Radni organi prolaze ispod površinskog sloja zemljišta i ne prevrću ga. Kako su na motičicama postavljena i krilca u prolasku sejalice, 2/3 površine se obrađuje prolaskom mašine. Osim kao sejalica, mašina se može koristiti i kao kultivator. Radni organi u radu uklanjaju sve biljne ostatke i korove, a seme polažu u zemljište, kao i mineralno hranivo. Mineralno hranivo se ostavlja u središnem delu na većoj dubini nego seme koje se usejava s leve i desne strane od hraniva. Sejalica je namenjena za setvu strnina. Kod svih sejalica MaterMacc, pa i ove, brzina ne sme biti manja od osam kilometara na sat, da bi se postigao pun efekat u radu, u šta će uskoro biti u prilici da se uvere i domaći poljoprivrednici na budućim prezentacijama.
U proizvodnoj paleti MaterMacc su i međuredni kultivatori. U verziji standardne jedinice dostupne su sa tri ili pet radnih organa postavljenih na S oprugama. Isporučuju se i sa dodatnom opremom za zagrtanje, otvaranje brazdi, čuvanje biljaka pri međurednoj kultivaciji... Sve vrste kultivatora dostupne su sa depozitorima mineralnog hraniva.
U proizvodnom programu MaterMacc odnedavno su i nošene ratarske prskalice, koje se porizvode s rezervoarima zapremine 800, 1.000 i 1.200 litara i krilima radnog zahvata 12, 15, 16 i 18 metara. Krila prskalice su od aluminijuma, a ako su od drugog materijala, farba je naneta kataforezom, pa su u svakom slučaju otporna na koroziju. Zato proizvođač ističe da se ova prskalica, osim za aplikaciju zaštitnih sredstava u zaštiti bilja, može koristiti i za apliciranje tečnih đubriva.

Marija Antanasković

SVAKI DISTRIBUTER IMA SERTIFIKAT KVALITETA

Distributeri semena koji se ugrađuju na širokoredne sejalice sklapaju se u proizvodnim pogonima MaterMacc. Svaki proizvedeni distributer prolazi kompjuterizovan test kvaliteta, nakon čega dobija sertifikat koji se lepi na distributer. Dnevna proizvodnja je oko 70 distributera dnevno. Polovina od toga se ugrađuje na sejalice MaterMacc, a druga polovina se prodaje drugim proizvođačima sejalica, najviše u Južnoj Americi i Australiji.