* AD-P se montira na odgovarajuće oruđe za obradu zemljišta preko QuickLink brzovezujuće spojnice

Nemački proizvođač priključne mehanizacije Amazone u paleti proizvoda ima i novu AD-P 01 Special pneumatsku žitnu sejalicu radne širine tri metra, za korišćenje u kombinaciji s novom KE rotacionom drljačom ili novim KG/KX 01 rotacionim kultivatorom. Na potpuno isti način, kao što se koristi i na sejalicama Cataya i Kentaya s roto-drljačom, AD-P se montira na odgovarajuće oruđe za obradu zemljišta preko QuickLink brzovezujuće spojnice.
Specifikacija AD-P 01 Special podrazumeva i rezervoar za seme, koji po izboru kupca ima zapreminu 850 ili 1.250 litara. Opciono, na ovim rezervoarima se zapremina može povećati za dodatnih 250 litara. Sejalica je dostupna sa WS raonim ulagačima ili RoTeC Control diskosnim ulagačima, koji su postavljeni na međusobnom rastojanju od 12,5 ili 15 centimetara. Za optimalnu pripremu setvene posteljice koristi se Exact tanjirača ili, alternativno, Roller tanjirača. Sejalica ima ventilator i električnu jedinicu za pogon distributera semena kojom se obezbeđuje odgovarajuća setvena norma. Pritisak na ulagače se može podešavati mehanički, uz korišćenje univerzalnog radnog alata, ili hidraulično iz kabine traktora. Mašinom u radu se upravlja preko AMADRIL++ terminala u kabini ili preko ISOBUS terminala.
Novi segmentni distributer na AD-P 01 Special, u zavisnosti od međurednog razmaka, obezbeđuje mogućnost uključivanja 2x5 ili 2x6 segmenata stalnih tragova. Stalni tragovi su kontrolisani direktno na segmentnom distributeru i mogu veoma fleksibilno i lako biti usklađeni u odnosu na trag traktora i veličinu pneumatika. Kada su uključeni stalni tragovi, norma setve je smanjena preko električne jedinice u skladu sa zatvorenim brojem redova. Posebna opcija koja je dostupna za segmentni distributer jeste sistem za električno zatvaranje jedne polovine sejalice, koji za asimetrične sisteme stalnih tragova omogućava operateru da započne setvu na granici parcele, koristeći samo polovinu širine mašine. Dodatno, automatizovano uključivanje jedne polovine mašine moguće je preko GPS-Swich i AutoPoint i na dijagonalnim uvratinama i parcelama različitog oblika.
Najznačajnije unapređenje nove KE 01 rotacione drljače i novog KX/KG 01 rotacionog kultivatora, kako bi se obezbedili veći komfor i podešavanje mašine primenom univerzalnog radnog alata, jeste paralelogramsko vođenje mašine preko valjka. Dodatno, greda za ravnanje je povezana preko pratećeg valjka. Zahvaljujući QuickLink vezi, oruđe za obradu zemljišta može se odvojiti od sejalice za samo nekoliko minuta, pa se alat za obradu zemljišta može koristiti u posebnoj operaciji.
Za rekonsolidaciju zemljišta, AD-P 01 Special može biti opremljen, po izboru, PW 600 paker-valjkom sa zubima ili KW 580 klinastim prstenastim valjkom. U ponudi su valjci KWM 600 Matrix, TRW 500 i TRW 600, te korisnik može odabrati valjak koji u potpunosti odgovara tipu zemljišta.

Marija Antanasković