* Plan je da se napon srednje voltaže od 48 V počne koristiti na traktorima u periodu od 2023. do 2025. godine

Trend zahteva u različitim granama industrije za električnom energijom je veoma rasprostranjen, a sve više se koristi energija srednjeg napona od 48 V. Ovaj trend je prisutan u automobilskoj i industriji kamiona kada je reč o vozilima, a poslednjih godina se sve više uočava njegova potreba primene i u industriji traktora. Ipak, postoji značajna razlika između ovih vozila kao potrošača. Automobili potrebu za električnom energijom imaju samo za sopstvene potrošače unutar vozila, što nije slučaj kod traktora koji, osim sopstvenih potrošača – sklopova, moraju da obezbede električu snagu i za spoljne potrošače. O sve većim potrebama za električnom energijom na traktorima, kao i prelasku sa 12 V na 48 V govorilo se, između ostalog, na vebinaru "Poslednji tehnološki trendovi", koji je tokom digitalnog izdanja sajma EIMA organizovala AEF – Fondacija elektronske industrije poljoprivrede zadužena za standarde i protokole ISOBUS komunikacije.
O temi srednjeg napona od 48 V govorio je vođa tima PT12 u AEF fondaciji, koji radi na polju primene srednjeg napona, Aleksandar Šulc-Šorc, inače jedan od direktora Panasonic Industry Europe GmbH.
Potrebe priključnih mašina za električnom energijom rastu u kontinuitetu, a sve veće potrebe ima i interfejs, kao i sami potrošači u traktoru. Za razliku od automobila, traktor mora da zadovolji potrebe više od stotinu različitih oruđa koja se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji, što je veliki izazov koji se postavlja pred inženjere. Da bi se ove potrebe zadovoljile, kako navodi Šulc, na traktorima treba koristiti srednji napon od 48 V.
Poredeći traktore do devedesetih godina prošlog veka, današnje savremene traktore i one koji će se izrađivati u budućnosti, uočava se velika razlika o pitanju potrošača. Sve do kraja osamdesetih, pa jednim delom i devedesetih godina prošlog veka, traktori su bili na mehaničkom i hidrauličnom prenosu snage, a na traktorima je postojao utikač od 12 V. Današnji savremeni traktori spadaju u znatno veće potrošače električne energije u odnosu na svoje prethodnike. U traktorima mnogih proizvođača poslednje generacije postalo je uobičajeno da samo u kabini ima dva do tri displeja, GPS uređaji, ISOBUS komunikacija, kontrola sekcija, kontrolne kamere...
Na osnovu sve većih potreba elektropogona priključnih mašina na sejalicama i prskalicama koje se koriste kako za zaštitu bilja tako i primenu tečnih đubriva, lako se dolazi do zaključka, ocenjuje Šulc, da traktori manje snage treba da imaju izlaznu električnu snagu najmanje 5 kW, a oni veće snage minimalno 10 kW.
– Ako se pogledaju potrebe sejalice sa 24 reda, potrebe za energijom su na nivou 10 kW, ali je u najzahtevnijim situacijama potrebno i 15 kW. Na prskalici se potreba po jednom rasprskivaču procenjuje na 50 W do 100 W, kaže Šulc i napominje da se na traktorima velike snage, gde izlazna električna snaga treba da bude 10 kW, može postaviti jedan ili pak dva konektora od 5 kW, napred i nazad.
Bez obzira na trend elektrifikacije, ovaj stručnjak smatra da će se, iako se intenzivno radi na ovom polju, teško zadovoljiti zahtevi za električnom snagom u oranju. Plan je da se napon srednje voltaže od 48 V počne koristiti na traktorima u periodu od 2023. do 2025. godine.
Govoreći o potpunoj elektrifikaciji traktora, Aleksandar Šulc-Šorc smatra da se ovo može u bliskoj budućnosti očekivati samo na traktorima male snage, koji će se koristiti u komunalnim poslovima, a da će se na traktorimaveće snage primenjivati hibridni pogon.

Marija Antanasković