* Rezervoar za seme se može proširiti za dodatnih 20 l zapremine, što je dovoljno za setvu oko 0,5 ha, pri čemu je zadati sklop 90.000 zrna po hektaru
* Fendt Xaver može da radi oko jedan i po sat, a onda mora da se vrati na baznu stanicu kako bi se napunio


Na jesenjoj konferenciji, održanoj on-lajn početkom oktobra u Marktoberdorfu, među novitetima, traktorima, kombajnima i poljoprivrednim mašinama koje će na evropskom tržištu biti dostupne u dolazećoj sezoni, kompanija Fendt je predstavila i postignute rezultate u razvoju nove generacije robota Xaver čija je osnovna funkcija setva.
Kada se govori o održivim poljoprivrednim tehnologijama, automatizacija i autonomija su glavne teme. U skladu s ovim trendom, radi i odeljenje za istaživanje i napredni inženjering kompanije Fendt, pod okriljem AGCO koorporacije, koja aktivno radi na razvoju pametnih tehnologija i robota od 2017. Štaviše, ekološke prednosti koje donose mali pritisak na zemljište, anuliran uticaj buke, curenja neke tečnosti ili emisija izduvnih gasova, imaju sve veću ulogu u modernoj poljoprivredi. Zahtevan ručni rad u poljoprivrednoj proizvodnji, koji u mnogim slučajevima iziskuje i dalje veliki broj radnika, u budućnosti će biti dobrim delom automatizovan. To će, kako se očekuje, eleminisati teret koji stvara monotoni rad i utreti put održivoj proizvodnji hrane.
Nakon brojnih testova rada u polju, strateški istaživački projekat Fendt Xaver pokazuje da savremeni razvoj robotike obuhvata i aspekte pametne poljoprivrede. Ovi roboti poslednje generacije ne samo da izgledaju drugačije u odnosu na prethodne modele, nego su, kako pokazuju rezultati testova na parceli, unapređeni na polju pametne poljoprivrede.

Pogodni za rad i na malim parcelama

Grupacija AGCO je prilagodila modele prve generacije Xaver robota kombinujući ih sa novom setvenom jedinicom. Dokazani koncepti kombinovani su sa inovativnom konstrukcijom robota, što čini novi integrisani sistem.
– Rešenje vSet® brzo ulaže seme uz najveću preciznost. Uz pomoć elektronskog pogonskog kontrolnog sistema, pojedinačna semena se pozicioniraju sa centimetarskom tačnošću na unapred definisanom rastojanju u redu. Seme pada u brazdicu iz fleksibilnog ulagača. Planiramo da instalacijom Smart Firmer® na robotu, koja je sastavni deo Precision Planting sejalice, ubuduće sa senzorima omogućimo merenje vlage zemljišta, temperaturu, sadržaj humusa i biljnih ostataka, objasnio je direktor sektora globalne tehnologije i inovacija dr Beno Pihmajer. – Na osnovu dobijenih vrednosti merenja, to jest lokalnih uslova, određivaće se dubina setve. Zahvaljujući novom konceptu, koji podrazumeva tri točka, poslednji točak ne samo da pogoni robota već i deluje kao pritisni. Kada on pređe preko setvene površine, nežno sabija zemljište sa strane i preko semena zatvarajući prostor oko semena zemljištem, obezbeđujući odgovarajući vlagu, neophodnu za inicijalno nicanje.

Integracija pametnih tehnologija

Poslednja generacija poljskih robota takođe je opremljena sa Fendt Guide sistemom za navođenje koji kontroliše da li robot radi sa centimetarskom tačnošću. Robot Fendt Xaver je takođe integrisan i sa platformom FendtONE i njime se može upravljati zajedno sa ostatkom mašinske flote. Ovo dozvoljava razmenu podataka sa polja, uključujući linije putanje i to između traktora i robota, kao i robota i baze podataka kreirajući tako na jednostavan način radni nalog.
– Temelji razvoja naše flote robota se ogledaju u investicionim troškovima, kao i njihov uticaj na polju minimizacije rizika greške koje bi mogle nastati zbog viška robota i integracije autonomije i precizne poljoprivrede. Posle setve sa robotom Xavier mapirani su svi usevi – parcele i ove mape se mogu koristiti dalje u svim poslovima koji slede, kao što su aplikacije sredstava za zaštitu bilja, međuredne obrade, kao i primene mineralnog đubriva, kaže dr Beno Pihmajer.
Preduslov za primenu tehnologije flote robota jeste razvijena pouzdana telekomunikaciona mreža za komunikaciju koja ima potrebnu odgovarajuću pokrivenost. Tako će se ubuduće, kako je rečeno na konferenciji u Marktoberdorfu, ova tehnologija koristiti uz neposrednu primenu digitalne strategije i proširenjem 5G mreže. Očekuje se da će ove robote ubuduće karakterisati funkcije "Poljoprivrede 4.0" uz veću i dinamičniju količinu podataka.
Roboti koji se upotrebljavaju za setvu koriste Fendt Xaver Cloud preko kojeg primaju komande i vraćaju nazad izveštaj o statusu. Sistemom za rad se upravlja nezavisno preko Xaver aplikacije. To znači da će poljoprivrednik ili vršilac usluga imati pristup floti ili pojedinačnom robotu na polju iz svoje kancelarije preko personalnog kompjutera. Ova aplikacija će moći da se otvori i preko FendtONE portala bez dodatnog logovanja. Dizajn i korisnički interfejs Xaver aplikacije zadovoljava sve FendtONE standarde, pa je veoma intuitivna čak i za one koji je prvi put koriste.

Snažniji ali i dalje kompaktni

Prva stvar koja je evidentna na poslednjoj generaciji Fendt Xaver robota ogleda se u dizajnu, to jest prelazak sa četiri na tri točka. Veći točkovi nude povećanje kontakta sa zemljištem, povećavaju klirens i preciznije održavaju dubinu setve. Nova generacija može veoma dobro da "odigra ulogu" u održavanju pravca na uvratinama. Na samo dva metra, novom Fendt Xaver robotu nije potreban nikakav poseban prostor prilikom okretanja. Osim što su tiši u radu, ovi roboti imaju dodatnu masu na prednjim točovima, što obezbeđuje veći pritisak na ulagaču semena, a to je veoma značajno pri setvi u ilovastim zemljištima. Kada je pod punim balastom, robot dostiže maksimalnu ukupnu masu od 250 kg, dok je masa praznog robota manja od 150 kg. Rezervoar za seme se može proširiti za dodatnih 20 l zapremine, što je dovoljno za setvu oko 0,5 ha, pri čemu je zadati sklop 90.000 zrna po hektaru.
Kapacitet litijum-jonske baterije je povećan na 2,6 kWh. Fendt Xaver može raditi oko jedan i po sat, a onda mora da se vrati na baznu stanicu kako bi se napunio.
Flota od šest robota dostiže radni učinak oko 3 ha/h, a moguće je potpuno autonomno korišćenje. Cilj primene robotike jeste obezbeđivanje inteligentnog, snažnog rešenja koje ima mali uticaj na zemljište, a predstavlja alternativu sve težim i velikim priključnim mašinama. Evidentan je sve veći negativan uticaj teških mašina, posebno u radu vlažnijih i težih zemljišta, što se odražava i na gubitke u prinosu i skraćuje radne dane u polju.
Potrošači očekuju održivu proizvodnju hrane sa minimalnom upotrebom pesticida, ili bez njih. Ispunjenje ovih zahteva je trenutno jedino moguće sa mnogo ručnog ljudskog rada. Primena robota može doprineti sprečavanju monotonije koja se javlja pri ovoj vrsti obavljanja posla, kao i smanjenje potrebe za teškim fizičkim radom. Osnova za ovo je precizna setva, ako se izuzmu voćne vrste. To omogućava praćenje daljih poslova, kao što je okopavanje, i omogućava poljoprivrednicima da prate i održe kvalitet u proizvodnji.
 
Pametna rešenja za održivost

Energetski troškovi, kao i emisija ugljen-dioksida su značajno niži kada se koristi Xaver u poređenju sa konvencionalnom tehnologijom. Razlog je mali pritisak na zemljište usled male mase robota i potencijalnih nedostataka koje stvaraju klimatizacioni uređaj i servo upravljač. Takođe, ovome, kako kaže dr Beno Pihmajer, doprinosi jednostavni direktni električni pogon.
Osim ovoga, i energetski aspekti i ekološki elementi igraju važnu ulogu. Roboti koji se koriste u setvi ne zagađuju vazduh i nisu bučni, a ne mogu ni "ostavljati" ulje na njivi. Pritisak na zemljište je do 80 odsto niži nego kod konvencionalnih mašina.

Marija Antanasković