* Pet modela traktora nominalne snage od 280 KS do 410 KS su na raspolaganju korisnicima u verzijama sa točkovima, sa dve ili četiri gusenice
* Univerzalne kombajne John Deere karakteriše dodatni tangencijalni separator koji značajno unapređuje radne performanse


Iako se još na njivama mogu videti traktori koji oru, većina poljoprivrednika sumira godinu na izmaku. Ima i onih koji već valjano razmišljaju i planiraju sledeću godinu i to ne samo o pitanju setvene strukture već i nabavke nove opreme i mašina čije će korišćenje doprineti unapređenju postignutih rezultata u biljnoj proizvodnji.
I distributeri poljoprivredne mehanizacije su već spremni za sledeću sezonu obezbedivši korisnicima ponude mašina koje će u potpunosti odgovoriti njihovim zahtevima. Među njima je i kompanija Kite d.o.o., sa sedištem u Novom Sadu i prodajno-servisnim centrom u Bačkoj Topoli, koja je u svoju ponudu uvrstila i John Deere traktore serije 8R, a ranije i žitne kombajne T serije.

Jedna serija u tri verzije

Proizvođač John Deere je pri redizajniranju serije 8 odlučio da ovu seriju korisnicima stavi na raspolaganje u tri različite verzije, kako po pitanju hodnog sistema tako i izbora transmisije. Tako je pet modela traktora nominalne snage od 280 KS do 410 KS na raspolaganju korisnicima u varijanti sa točkovima kada serija ovih traktora nosi oznaku 8R. Takođe, ovi traktori će korisnicima biti isporučivani i u verziji sa dve gusenice s oznakom 8RT, kao i u verziji sa četiri gusenice, verzija 8RX.
Cela serija ima 13 modela koje karakteriše i ugradnja nove kabine čiji je komfor, kako navodi proizvođač, u rangu luksuznih automobila, čemu doprinosi i upravljačka palica CommandPRO.
Novi izgled serije 8 traktora nastao je u saradnji kompanije John Deere sa dizajnerima BMW studija u Kaliforniji.
Traktori 8RX konstruisani su s ciljem obezbeđivanja maksimalne zaštite zemljišta bez uticaja na radne performanse. Zahvaljujući ugradnji četiri gusenice, ovi traktori imaju najmanji pritisak na kontaktnu površinu u svojoj klasi, pri čemu je transportna širina i dalje manja od 3 m, a maksimalna brzina 40 km/h. Bez obzira na ugrađene gusenice, traktori 8RX imaju odlične upravljive karakteristike prilikom manevrisanja, dok je pri okretanju vidljivo smanjenje efekta struganja zemljišta prilikom okretanja. U poređenju sa modelima na kojima su ugrađene dve gusenice, traktori s oznakom 8RX su stabilniji na kosim terenima, a imaju i veće mogućnosti po pitanju samočišćenja gusenica. Na traktorima se mogu montirati gusenice širine od 41 cm do 75 cm, što obezbeđuje kontaktnu površinu na podlogu 4,5 m².
Iako redizajnirana, serija traktora 8R je zadržala dokazane i ekonomične John Deere PowerTech PVS i PSS motore uz povećanje snage za 40 KS na modelu 8RT 410. Nove karakteristike motora su visko ventilator i relociranje izlaznog izduvnog sistema napred. Zahvaljujući novom dizajnu i manjem zagrevanju motora, omogućeno je i dodatno smanjenje troškova održavanja.
Osim sa različitim hodnim sistemima, traktori serije 8R su na raspolaganju i sa različitim transmisijama. Tako su modeli 8R 280, kao i oni 8RT 280, 310 i 340, dostupni sa ugrađenim menjačima 16/5 PowerShift, e23 kao i AutoPowr. S druge strane, 8R 370 je dostupan s e23 i AutoPowr transmisijom, dok se najveći model 8R 410 u sve tri potserije isporučuje s menjačem e23.
Osnovna transmisija je PowerShift, unapređena sa sistemom za upravljanje efikasnošću u radu e23, dok je AutoPowr bestepena transmisija. Zadnje kočnice na traktorima serije 8 su znatno ojačane pa tako korisnik sada nema potrebu za upotrebom prednjih kočnica čak ni pri brzini 50 km/h. Opciono na 8R je dostupna ugradnja 1500 standardne prednje osovine.
Kabina potpuno novog dizajna vozaču na raspolaganje stavlja kožno sedište, aktivnu cirkulaciju vazduha, dva moda funkcije poruka, kao različita elektronska i pneumatska podešavanja sedišta. Dodatno, nagrađivani sistem suspenzije Active Seat II je unapređen i sada "brže odgovara" i povećava smanjenje vertikalnih udara u poređenju s prvom generacijom ovog sistema.
Radne dane i noći korisnicima ovih traktora olakšaće LED osvetljenje, pojačano za 60 odsto. Na osnovu zahteva korisnika, kako bi se olakšao ulaz u traktor, ugrađuju se šira vrata dok je ručica vrata postavljena niže. Takođe je, u odnosu na ranije modele serije, relociran i sistem klimatizacije, što je ne samo povećalo prostor u kabini već je doprinelo i smanjenju buke u kabini.
Na traktorima je dostupan i AutoTrac sistem automatskog upravljanja uključujući i integrisani prijemnik StarFire 6000, koji se mogu optimizovati bežičnim prenosom podataka u operativni centar John Deere, čije korišćenje je besplatno.

Modifikovana klasična vršidba na moderan način

Serija T, John Deere žitnih kombajna takođe je u ponudi kompanije Kite. Nastala je iz serije W, za koju je karakteristična konvencionalna tangencijalna vršidbena komora. Ono što seriju T razlikuje u odnosu na kombajne s oznakom W jeste dodatni bubanj čijom ugradnjom je obezbeđen još ravnomerniji tok, pri čemu žetvena masa ne menja pravac kretanja i ne dolazi do njenog nakupljanja. To doprinosi ne samo povećanju radnih performansi za do 10 odsto, već utiče i na kvalitet izvršenog zrna kad je u pitanju lom i nečistoća. Takođe, ugradnja dodatnog rotora i manipulacija žetvenom masom u kombajnu ima pozitivan efekat i po pitanju kvaliteta slame.
Izvršaj zrna se na kombajnima serije T obavlja na glavnom i dodatnom bubnju koji nosi istu oznaku kao i cela serija, a separacija na sekcijama slamotresa. U seriji T univerzalnih John Deere kombajna ima četiri modela. Najmanji nose oznaku 550 i 560 i razlikuju se u kapacitetu koji nastaje usled razlike u snazi motora, a razlika u motoru postoji i između druga dva modela T660 i T670. Prva dva manja modela imaju širinu podbubnja 1.400 mm, a aktivna separacija se obavlja na površini 3,30 m² delom i na petosekcijskom slamotresu. Na većim modelima ugrađuju se podbubanj širine 1.670 mm i šestosekcijski slamotres. Na ovim većim modelima aktivna površina separacije je 4 m².
Izvršaj zrna se najpre obavlja na glavnom rotoru prečnika 660 mm sa podbubnjem koji ima veliki obuhvatni ugao. Nakon ovog inicijalnog izvršaja žetvena masa nastavlja put duž vršidbene komore bez promene pravca kretanja ka tangencijalnom separatoru. Žetvena masa na T bubanj dolazi preko odbojnog bitera, što povećava površinu aktivne separacije i upravo je to glavna prednost ovog kombajna. To garantuje odličan kvalitet slame i smanjuje zahteve u pogledu snage. Od prvog plasiranja na tržištu T serije kombajna ovaj proveren koncept izvršaja je dodatno unapređen, te je tako obuhvatni ugao glavnog rotora povećan za 8°, a prečnik separatora je povećan sa 660 mm na 800 mm i to je jedan od najvećih cilindara na tržištu. Iako je povećan odbojni biter na 500 mm, zadržan je ugao i međukontaktni prostor između cilindara kako bi bio obezbeđen optimalni protok žetvene mase. To znači da je površina izvršaja i separacije zrna povećana za 18 odsto. S obzirom na to da je prečnik glavnog rotora 660 mm, proizvođač garantuje nežan izvršaj sa dobro očuvanom slamom i bez oštećenja zrna uprkos velikom prečniku i čak deset šina na bubnju. Kako navodi, najviše zrna se izvršava dejstvom sile trenja, a mnogo manje udaranjem. Tangencijalni separator, Tangential Plus je prečnika 800 mm. Jedan je od najvećih na tržištu i u kombinaciji sa potseparatorom povećava performanse rada kombajna za više od deset odsto. Specifično za ovaj separator jesu svojevrsni nastavci u vidu "prstiju" uz pomoć kojih se odvaja zrno od slame. Na ovaj separator nadovezuje se biter prečnika 400 mm koji je zadužen za nežan transport žetvene mase na slamotresima, pri čemu se nastavlja proces separacije zrna.
Sekcijski podbubanj je lako izmenjiv pa se tako u skladu sa vrstom useva i uslova može na lak način napraviti odgovarajuća konfiguracija. U prednjem delu glavnog podbubnja za izvršaj dva izmenljiva dela su montirana i pokrivaju inicijalnu oblast za izvršaj, a treći deo se prilagođava uslovima, pa se tako može staviti deo za sitna zrna, univerzalna ili okrugli umeci. Drugi deo podbubnja je fiksna univerzalna "rešetka" koja pokriva preostalo područje.
Iskustva sa terena ukazuju da je promena sekcije na podbubnju u skladu sa uslovima rada veoma dobar izbor u žetvi. Tako, ako se univerzalni deo podbubnja zameni onim namenjenim za izvršaj sitnih zrna, performanse se povećavaju za 12 odsto.
Za ovaj kombajn je, osim slamotresa sa sedam kaskada na kom se nastavlja separacija zrna, karakterističan i snažni ventilator koji omogućava izdvajanje pleve dok čisto zrno pada na sito. Optimizacija rada sita je takođe jednostavna, elektronski.     
Kombajni T serije su se pokazali veoma dobro i u pogledu usitnjavanja, kao i razbacivanja slame na parceli, a ovu operaciju, kao i druge radne cikluse, korisnik može podesiti preko upravljačkog menija u kabini kombajna.
S obzirom na to da je reč o univerzalnom kombajnu, on se, na veoma jednostavan način, može adaptirati za različite biljne vrste  sa odgovarajućim hederom, kako onim sa fleksibilnom tako i univerzalnom kosom.

Marija Antanasković