* Program hidrogen motora može potencijalno da proširi tehnološke opcije dostupne za dostizanje veće održivosti u transportnom sektoru dopunjavajući mogućnosti vodoničnim gorivnim ćelijama, baterijskim električnim i drugim pogonima gde se koriste obnovljiva goriva
 
Kompanija Cummins, proizvođač motora sa unutrašnjim sagorevanjem, učinila je i drugi korak u unapređenju takozvane nula karbonske tehnologije. Naime, ovaj proizvođač je nedavno počeo testiranje motora sa unutrašnjim sagorevanjem koji koristi hidrogen kao gorivo. I ovde će se, kao i ranije, primenjivati dokazani testovi za Cummins tehnologiju. Tako je i sada kada su u pitanju rešenja ovog britanskog proizvođača u kreiranju novih rešenja koja imaju zadatak da pomognu u zahtevima u pogledu potrošnje energije i zaštite životne sredine u budućnosti. 
– U kompaniji Cummins smo oduševljeni potencijalom hidrogenskog motora za smanjenje emisije izduvnih gasova i snage koju može da obezbedi, kaže Srikant Padmanbah, predsednik segmenta motori u kompaniji Cummins, i dodaje da oni sada koriste novu platformu opremljenu poslednjom tehnologijom koja unapređuje snagu, smanjuje frikciju i poboljšava termičku efikasnost omogućavajući tako da se izbegnu tipična ograničenja u performansama i efikasnosti karakteristična pri korišćenju dizel-goriva, prirodnog i hidrogena kao goriva. 
Padmanbah ističe i da su svi u kompaniji optimistični u vezi sa ovim projektom, jer je napravljen značajan tehnološki napredak i očekuje se da će doneti novo rešenje na tržište. Nastavljajući da primenjuje svoj već dokazani koncept testiranja, kompanija planira da napravi procenu za primenu ovih motora u cilju ubrzanja dekarbonizacije komercijalnih vozila. 
– Program hidrogen motora može potencijalno da proširi tehnološke opcije dostupne za dostizanje veće održivosti u transportnom sektoru dopunjavajući mogućnosti vodoničnim gorivnim ćelijama, baterijskim električnim i drugim pogonima gde se koriste obnovljiva goriva, rekao je potpredsednik inženjerskih poslova motora Džonatan Vajt. 
Motori koji koriste hidrogen mogu koristiti "zeleno hidrogen-vodonično gorivo" koje nastaje elektrolizom, pri čemu je emisija ugljen-dioksida skoro nula kroz auspuh, a na istom niovu je i emisija NOx. Predviđena investicija u proizvode koji koriste obnovljivi hidrogen na globalnom nivou će omogućiti više mogućnosti za razvoj pogona na hidrogen. 
Kompanija Cummins investira u tehnologije koje podržavaju korišćenje hidrogena kao baze obuhvatajući motore koji koriste hidrogen, gorivne ćelije, elekrolizu i skladišne rezervoare. 
Visoka energetska gustina hidrogena omogućava laku integraciju skladištenja bez kompromisa o pitanju opterećenja vozila ili operativnih mogućnosti. U tu svrhu kompanija Cummins je uspostavila partnerstvo sa specijalistom za skladištenje firmom NPROXX. Naime, na ovaj način stvoriće se mogućnost integracije gorivnih ćelija ili motora koji koristi hidrogen sa cilindrima koji rade na visokom pritisku. 
Ključna uloga kompanije Cummins u ekspanziji hidrogene ekosfere ide ka gorivnim ćelijama i rešenjima za skladištenje do dekarbonizacije sa iskustvom više od 600 instalacija za elektrolizu koji su idealan primer primene. Ova kompanija nudi rešenja s jedinstvenim mogućnostima korišćenja hidrogena od njegovog skladišta do obezbeđivanja snage vozilu. 
 
M. A.