Domaći stočari gube korak sa savremenim tehnologijama
   Visoke tehnologije su odavno prisutne na farmama za proizvodnju mleka i mesa. Naročito značajan događaj desio se 2009. godine, kada je zvanično potvrđena i prihvaćena ”genomska selekcija”. Primenom samo te tehnologije, farmeri su znatno povećali efikasnost proizvodnje i

Opširnije...

 Osigurati okruženje u kojem se životinje dobro osećaju


* Pravilnikom o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji propisane su metode organske stočarske proizvodnje. One obuhvataju izbor vrsta i rasa životinja; način uzgoja životinja i objekte za uzgoj životinja; ishranu i zdravstvenu zaštitu životinja; prevoz i klanje životinja; postupanje sa

Opširnije...

 Pripremanje silaže i senaže lucerke
* Najčešće se na ovaj način spremaju prvi i poslednji (jesenji) otkos jer su vremenski uslovi nepovoljni za spremanje sena
 
Tradicionalan način spremanja sena – konzervisanje lucerke, deteline, trava i travno-leguminoznih smešâ obavlja se prirodnim sušenjem na

Opširnije...

Treba raditi vredno i pošteno, ali i napraviti predah
* Organizuje proizvodnju tovnih pilića, ćurića, odgoj koka nosilja, a u toku je izgradnja objekta kojim će udvostručiti proizvodnju brojlera
 
Radomir Dosković je vlasnik živinarske farme u mestu Đurđevo u opštini Rača. Ovim poslom se, kako kaže, bavi više od četiri decenije. Živinu je

Opširnije...

Profit se može ostvariti i iz zasušenja
* Visokoproduktivna grla je moguće zasušti i na samo 25–28 dana do teljenja, ali postoji rizik od gubitka u proizvodnji mleka u narednoj laktaciji
 
Proizvodnja mleka svuda u svetu, pa tako i kod nas, sve više se orijentiše ka modelima kojima se podiže efikasnost, a samim

Opširnije...