* U 2020. uvezeno je 2.556 novih traktora, više od 600 prikolica i 400 plugova, 88 teleskopskih manipulatora, više od 120 uređaja za navodnjavanje, kao i više od 300 novih sejalica i preko 800 prskalica i atomizera

Malo ko je mogao da pretpostavi da će se 2020. godina završiti sa rezultatima koji su postignuti u plasmanu poljoprivredne tehnike na domaćem tržištu. S opravdanjem, akteri na tržištu su bili skeptični s obzirom na dešavanja koja su obeležila proleće 2020. i nastavila se tokom godine, u vezi sa pandemijom. Ostvareni obim trgovanja preduzeća koja posluju na polju poljoprivredne mehanizacije – u proizvodnji, sklapanju ili samo prodaji u 2020. godini je po vrednosti na gotovo istom nivou kao godinu ranije.
Kako pokazuju rezultati Poslovnog udruženja uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije, u 2020. je uvezeno i na tržištu plasirano 2.556 novih traktora, što je čak po broju jedinica više u odnosu na 2019. kada ih je bilo 2.502.
– Posmatrano s gledišta poljoprivredne mehanizacije, prošla godina je, bez obzira na probleme s epidemijom, bila kako-tako uspešna. Govorimo o statistici koja se odnosi na relevantno tržište poljoprivrednih mašina i opreme kao što su dvoosovinski traktori snage preko 18 kW. Uvezeno je 2.556 novih i 1.199 korišćenih, ali i više od 600 prikolica. Na tržište je ušlo i više od 400 plugova, 88 teleskopskih manipulatora, više od 120 uređaja za navodnjavanje, kao i više od 300 novih sejalica i preko 800 prskalica i atomizera. Iako su ovo podaci o uvozu novih mašina, gde ne smemo izostaviti i informaciju da je stiglo i novih 89 žitnih kombajna, mora se napomenuti da je još uvek veliki uvoz korišćenih mašina i opreme čija je starost velika, mahom preko 15 godina. Ovakvom situacijom zadovoljni su serviseri i prodavci rezervnih delova, ali je to u suprotnosti sa trendovima zaštite životne sredine, bezbednosti u saobraćaju i, naravno, ekonomike, kaže generalni sekretar Udruženja uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije Marko Stojanović i napominje da je jasno da ne mogu svi da priušte sebi novu mašinu, ali i da je izvesno da su troškovi održavanja "vremešnih" mašina veoma visoki.

Mere Ministarstva pomogle u nabavci mašina

U ostvarivanju dobrih rezultata u poslovanju u 2020. umnogome su pomogle mere resornog ministarstva, sa podsticajima za nabavku nove mehanizacije, uključujući i traktore najzastupljenije u poljoprivredi, bilo da je reč o podršci iz budžeta Republike Srbije ili iz međunarodnih fondova. Jedna od mera koja je doprinela ostvarivanju u prodaji 2.556 traktora jeste podrška za nabavku novog traktora iz domaće proizvodnje, za koju su obezbeđena sredstva iz nacionalnog budžeta. U 2020. je, prema podacima Uprave za agrarna plaćanja, na osnovu ove mere odobreno 785 zahteva u iznosu od 572,65 miliona dinara. Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, planirano je sprovođenje ove mere i u 2021. godini, ali će se nakon detaljne analize i u skladu sa raspoloživim sredstvima odrediti način i vreme njene realizacije, najavljeno je iz Uprave za agrarna plaćanja. Ako se pogleda bilans uvezenih traktora u 2020, gde najveći udeo upravo imaju traktori koji pripadaju ovoj kategoriji, više od 40 odsto, lako se uočava i ostvaren rezultat ove mere.
Ministarstvo poljoprivrede je iz Nacionalnih mera za nabavku novih mašina i opreme za primarnu biljnu i stočarsku proizvodnju u 2020. godini odobrilo 2.823 zahteva, u iznosu od 1,26 milijardi dinara. Treba napomenuti i da je po osnovu poslednjeg javnog poziva za  podršku mladim poljoprivrednicima isplaćeno 2.781 zahtev u iznosu od 2,74 milijarde dinara, a u toku je isplata još 26 zahteva vrednosti oko 27 miliona dinara – ukupno 2,76 milijardi dinara za 2.817 zahteva.   
 Podršku za nabavku traktora i priključne mehanizacije zainteresovane strane su mogle da ostvare i iz Pretpristupnog fonda evropske unije za poljoprivredu i ruralni razvoj – IPARD. Subvencionisana je nabavka traktora snage do 100 kW. Do sada je odobreno 444 projekta za nabavku novog traktora za koje je visina subvencije 1,74 milijarde dinara. Broj isplaćenih IPARD zahteva za nabavku novih traktora je 176, a isplaćena su sredstva u iznosu od 667,85 miliona dinara. U okviru grupe koja se odnosi na nabavku opreme i mehanizacije (bez traktora) koje su podržane kroz Meru 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, zaključno sa 31. 12. 2020. godine odobreno je 93 zahteva u vrednosti od 9,02 miliona evra.  Isplaćeno je 53 zahteva u vrednosti od 4,36 miliona evra.

Bez finansijske podrške slabo  trgovanje

Ipak, treba napomenuti da je dostignutim rezultatima u prodaji dobrim delom doprinelo i zanavljanje mehanizacije poljoprivrednih preduzeća koja obrađuju više stotina pa i hiljade hektara, a koji su kupovinom, pre svega traktora većih snaga zapadnih proizvođača, ostvarili značajan udeo u ukupnom prometu traktora. Malo je onih koji kupuju mašinu kada dođe red za njeno zanavljanje.  
– Nažalost, veća je grupa onih koji čekaju podršku za kupovinu mašina i jasno je da zub vremena čini svoje. To se najbolje uočava na njivama i u dvorištima gazdinstava gde još uvek dominira stara mehanizacija. Ona je vrlo često i predimenzionirana, ali potencijalni kupac, korisnik, nema mogućnosti da investira u zanavljanje tehnike bez nekog stimulansa države i međunarodnih fondova. Međutim, postoji i ona druga grupa, ja bih rekao mladih poljoprivrednika sa izvesnom finansijskom podrškom, koji prepoznaju savremene trendove, na prvom mestu preciznu poljoprivredu, zatim optimizaciju veličine gazdinstva i onoga što mu je potrebno, a postoji i grupa koja želi da startap kreditima pokrene svoj biznis, kaže Đorđe Mišković, izvršni direktor "Kite" d.o.o.
I od početka ove godine poljoprivrednici su pokazali interesovanje za nabavku novih mašina. Većina aktera na tržištu ovu situaciju, ne tako uobičajenu, pripisuje dobrim rezultatima ostvarenim u ratarskoj proizvodnji lane, kao i dobrim cenama žitarica. Ipak, postavlja se pitanje koji broj poljoprivrednih gazdinstava i  u kojoj meri je bio u prilici da sačuva svoju robu i proda je onda kada je cena bila povoljna. S obzirom na prosečnu veličinu poseda u Srbiji, veća je verovatnoća da je više onih koji su robu isporučili i prodali neposredno posle žetve. Čini se da se u ovoj, kao i u prethodnoj godini sve vrti oko najavljenih mera Ministarstva poljoprivrede oko subvencionisane nabavke mašina, pa tako i oni koji obilaze preduzeća koja se bave prodajom poljoprivredne tehnike čekaju da izađe neki od konkursa.

U okruženju pad  prodaje traktora
 
Za razliku od domaćeg tržišta, gde su u prodaji traktora u 2020. ostvareni bolji rezultati nego godinu ranije, u okruženju je zabeležen pad u trgovanju, negde veći, a negde ne toliko osetan. Najveći pad u prodaji novih traktora u regionu u 2020. zabeležen je u  Hvatskoj. Naime, u 2019.  u ovoj susednoj zemlji svoje prve vlasnike je našlo 1.755 traktora, da bi tokom 2020. prvu registraciju dobio 981 traktor. U Sloveniji je ostvarena prodaja 1.116 novih traktora, što je za 234 manje nego 2019. godine. I u Mađarskoj je zabeležen blagi pad u prodaji traktora. Naime, lane je prodato 3.034 traktora, odnosno 134 manje u odnosu na godinu ranije. U Bugarskoj je lane prvi put registrovan 801 traktor. Iako se u prvoj polovini prošle godine očekivao značajniji pad na tržištu Evropske unije u prodaji traktora, do toga nije došlo. U Poljskoj je čak ostvaren i značajan rast uprkos pandemiji. Tako je na ovom tržištu prodato 9.937 novih traktora, u odnosu na 8.714, koliko ih je bilo u 2019. godini.
Marija Antanasković

NEIZVESNO TRGOVANJE U 2021.

Iako su najavljene različite mere pomoći subvencionisanja u 2021. godini, situacija na globalnom nivou o više pitanja u industriji poljoprivrednih mašina donosi novu neizvesnost na tržištu. Naime, na svetskom tržištu je došlo do povećanja cena sirovina za proizvodnju mašina, na prvom mestu čelika, ali i cena energenata iz dana u dan raste. Ovakva situacija je već uticala na to da proizvođači povećaju cenu svojih proizvoda za tri-četiri, pa i pet odsto. Osim toga, sve je više proizvođača pomerilo rokove isporuke za nekoliko meseci, pa je pitanje da li će u potpunosti moći da se ispune dogovoreni rokovi isporuke dati krajnjem kupcu, odnosno korisniku. U proteklim mesecima evidentirane su značajne promene u ceni transporta iz Kine prema Evropi. Cena transporta po kontejneru je povećana za više od tri puta, što će se u nekom trenutku odraziti i na cenu robe koja se uvozi.