* Velika pažnja poklanja se i prečišćavanju otpadnih voda koje se sistemom kanala ispuštaju u Jegričku
 
Na jugu Bačke, nadomak Novog Sada, smeštena je varošica Temerin. Opština obuhvata površinu od 180 kvadratnih kilometara  s naseljenim mestima Temerin, Bački Jarak i Sirig. Na  ovom području živi nešto manje od  30.000 stanovnika. Zemljište je izuzetno kvalitetno, sadrži visok procenat humusa i pogodno je za obrađivanje. Zahvaljujući povoljnim geografskim karakteristikama, stanovništvo se ovde  uglavnom bavi poljoprivredom.
Đuro Žiga, predsednik opštine Temerin, kaže da je na  području ove opštine registrovano 1.500 poljoprivrednih domaćinstava. Uglavnom se bave ratarstvom, stočarstvom i povrtarstvom. Od ratarskih useva  najviše se gaje kukuruz i soja, a  zastupljeni si i pšenica i suncokret. Od povrtarskih vrsta uspevaju paprika, luk, kupus, pasulj, cvekla, mrkva. Na ovom području ima uslova i za organsku proizvodnju.  Osim što ima povoljne zemljišne uslove, ovo područje obiluje i  vodom, resursom bez koga život nije moguć, ali ga je neophodno racionalno koristiti. 
Na teritoriji ove opštine postoje dva sistema vodosnabdevanja. Jednim sistemom, kako kaže Đuro Žiga snabdevaju se  mesne zajednice Bački Jarak, Temerin i Staro Đurđevo, a drugim mesna zajednica Sirig, koja  ima svoj poseban sistem vodosnabdevanja iz reni bunara sa dubine od 150 metara. Na području ove opštine radi se na tome da funkcionišu kao jedinstven sistem.
Problem koji je već dve decenije prisutan na području Vojvodine jeste prisustvo arsena u zemljištu, na dubini iskopanih bunara. Pre 20 godina, Svetska zdravstvena organizacija je pooštrila kriterijume i propisala nove granične vrednosti za ovaj elemenat, koje su niže u odnosu na dotadašnje i teže ih je dostići. Poput mnogih opština, i Temerin se suočava s ovim problemom, koji  pokušava da reši.
-  U planu je da se u narednih pet godina izgradi fabrika za prečišćavanje vode za piće. To je veliki poduhvat, ali opština za sada nema sredstava da ga realizuje i neophodna joj  je finansijska pomoć. Očekujemo da će nam u realizaciji ovog projekta finansijsku podršku pružiti Uprava za kapitalna ulaganja i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, koji su nas već podržali prilikom   bušenja novih bunara, kaže Đuro Žiga. 
 
Obavezni prečistači
 
Vodovodna mreža na ovom prostoru sprovedena je 70-ih godina prošlog veka. Kako se proširivalo naselje, tako se širila i mreža, pa je danas teritorija opštine Temerin  u potpunosti prekrivena vodovodom. Voda se koristi za piće, za  navodnjavanje useva, ali i za napajanje stoke. Zbog prisustva arsena, ovde se u velikoj meri  konzumira flaširana voda, bez obzira što je, kako kažu nadležni u Opštini, i ona iz vodovoda za piće. 
Kontrolu kvaliteta vode radi Institut za javno zdravlje Vojvodine. Uzorkovanje se obavlja redovno dva puta mesečno, kako bi se utvrdilo da li zdravstvena i higijenska ispravnost vode odgovara pravilniku.
Uz redovno vodosnabdevanje, postavlja se i pitanje kako je rešeno odvođenje površinskih, atmosferskih, podzemnih i fekalnih voda. Septičke jame su još uvek su aktuelne na ovom području. S izgradnjom kanalizacije počelo se pre dve decenije i do sada je izgrađeno preko 30 odsto kanalizacionog sistema, sopstvenim sredstvima.  U planu je da  ove godine započne izgradnja prečistača kanalizacije, uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine.
- Prečistač koji se sada upotrebljava na gornjoj je granici iskorišćenja svojih kapaciteta i moći će da se koristi još godinu ili dve. Procenjuje se da će zahvaljujući izgradnji prečistača kapaciteta 18.000 ekvivalenata potrebe ove sredine biti zadovoljene u narednih 15 godina. S obzirom na to da su do sada  urađeni glavni vodovi, plan je da se u ovoj godini i MZ "Sirig" spoji s kanalizacionom mrežom, kaže Žiga. 
U opštini Temerin pridaje se velika pažnja podizanju ekološke svesti stanovništva, a brigu o životnoj sredini vode i privedni subjekti. Prečišćena fekalna kanalizacija ispušta se u jedan kanal, koji se potom uliva u   Jegričku.
Inače, Jegrička je autohtona vojvođanska reka, koja nema klasičan izvor i predstavlja sistem povezanih bara kroz koje voda otiče do svog ušća u reku Tisu. Kroz opštinu Temerin ova reka protiče dužinom od 18 kilometara. Voda iz ove reke koristi se za navodnjavanje oranica, ali ima i veliki značaj  u odvodnjavanju kada raste nivo podzemnih voda.
Takođe, prehrambeni i drugi industrijski pogoni u opštini nisu zagađivači ovog parka prirode. U svojim postrojenjima ima ugrađene mini-prečistače koji dovode vodu do određenog kvaliteta i tek tada je puštaju u kanale koji je  potom sprovode u Jegričku.
- Svi kanali za odvodnjavanje na teritoriji opštine Temerin  su u funkciji. U svakoj ulici ispred kuća su kapilarni kanali i o njima brigu vode domaćini. Cela  teritorija opštine je prekrivena  kanalima, a o njima brine JKP "Vode Vojvodine". Svake godine opština planski izdvaja određena sredstva da se održe u funkcionalnom stanju. Kanali se izmuljavaju svake pete godine, a ako je potrebno, i češće, na dve godine. Izmuljavanjem se uklanja rastinje i održava priobalje, kaže Žiga.   
Nedovoljno iskorišćen resurs je  lekovita voda. Izvorište postoji u  Temerinu, ali nije u vlasništvu opštine  i za njega se plaća zakup. U planu je da se otkupi ili da se investira u novu bušotinu.  Za sada ovde postoje dva bazena, a već dugo se govori i o otvaranju temerinske banje.
 
Snabdevenost vodom
 
Vodosnabdevanjem u opštini Temerin upravlja JKP "Temerin". Nedeljko Rokvić, pomoćnik direktora za komunalne i tehničke poslove u JKP, kaže da se opština Temerin vodom snabdeva iz izvorišta Vašarište u Temerinu, gde je  osam bunara, i sa po četiri bunara u Bačkom Jarku i Sirigu. Funkcija bunara  je da proizvodi i distribuira vodu. Kapaciteti su veći od trenutne potrebe i distribucije vode. Godišnje se ovde proizvede i distribuira oko 1.500.000 kubnih metara vode, što je više od trenutnih potreba korisnika, koje iznose 1.300.000 kubnih metara. Iz ovih bunara vodom se snabdeva 10.000 potrošača, među kojima je 9.600 fizičkih lica i 380 pravnih lica. 
- Kako bi se poboljšala snabdevenost vodom u Bačkom Jarku, u toku je realizacija projekta bušenja još jednog bunara na izvorištu Staro Đurđevo, koji  krajem godine treba da bude u funkciji.  Nakon bušenja sledi druga faza opremanja bunara i priključenja na vodovod. Taj novi cevovod će se protezati u dužini od 5,4 kilometra prema industrijskoj zoni na izlazu iz Bačkog Jarka. Ovim projektom omogućio bi se veći protok i poboljšao  pritisak u vodovodnoj mreži, objašnjava Rokvić.
Zahvaljujući sredstvima dobijenim od lokalne samouprave tokom ove godine urađena je i revitalizacija četiri bunara,  dva na Vašarištu i dva u Sirigu. To su inače rezervni bunari, koji su posebno značajni u letnjem periodu kada je veća potrošnja vode. Na ovaj način poboljšano je vodosnabdevanje potrošača, čak i u slučaju havarije
Nedeljko Rokvić, kaže da će se na izvorištu Staro Đurđevo gde se buši nov bunar do kraja godine postaviti savremeno postrojenje za dezinfekciju pijaće vode, a u planu je da se to uradi na svim izvorištima na teritoriji opštine Temerin. Snabdevanje higijenski i zdravstveno ispravnom vodom jedan je od glavnih prioriteta čelnika opštine Temerin, koji veliku pažnju poklanjaju poboljšanju kvaliteta života meštana.
 Tamara Gnip
 
BUNARI REŠENJE ZA POLJOPRIVREDU
 
Voda je resurs koji treba da se čuva i da se racionalno koristi. U cenovniku JKP "Temerin" postoji blok-tarifa kako bi se sprečila prekomerna potrošnja vode, pogotovo leti.  U JKP apeluju na meštane da vodu za piće, odnosno onu iz vodovodne mreže ne koriste za zalivanje i navodnjavanje, jer je ona skuplja. Preporučuje se da se za te namene upotrebljava voda iz sopstvenih bunara, a ko ih nema, može da dobije dozvolu za njihovo bušenje.
 
Projekat "Značaj vode za kvalitet života u selima lokalne samouprave Temerin" sufinansiran je iz budžeta opštine Temerin. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
 
19. JUL 2019.