* Ispituje se kvalitet vazduha, razvrstava otpad, sadi drveće, rešen je problem odlaganja animalnog otpada, a postoji još mnogo planova kako da se unapredi stanje životne sredine u gradu
 
Stanovništvo jednog grada zdravo je onoliko koliko je zdrava životna sredina koja ga okružuje. To su shvatili i u Sremskoj Mitrovici, gde gradske vlasti sprovode brojne aktivnosti kako bi sačuvali i unapredili stanje životne sredine.
– U našem gradu velika pažnja poklanja se zaštiti okoline, pa zato kontinuirano, putem više mernih stanica, pratimo kvalitet vazduha. Merimo sadržaj štetnih jedinjenja sumpora i azota  i uglavnom je količina štetnih materija u granicama normale tokom većeg dela godine. Jedino odstupanje u pogledu porasta sadržaja PM10 čestica beležimo zimi, što je najčešće posledica rada individualnih ložišta, kaže Dražen Riđošić, načelnik Gradske uprave za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine.
Riđošić napominje da na teritoriji Sremske Mitrovice radi i reciklažno dvorište, prvo ovakve vrste u Srbiji, u koje građani besplatno mogu da odlažu sav kabasti otpad. Naš sagovornik ističe da je radom reciklažnog dvorišta broj divljih deponija na teritoriji grada smanjen za čak 80 odsto. Reč je o osam specijalnih kontejnera u koje građani donose građevinski materijal, nameštaj, belu tehniku i slično, koji se nakon toga recikliraju, a time se dodatno doprinosi očuvanju životne sredine i važnih resursa.
Veoma značajno za očuvanje životne sredine je i to što grad poseduje kontejnere za odlaganje animalnog otpada, koji se nalaze kod mesta Laćarak na putu ka Martincima. Ovim je u velikoj meri rešen problem nepropisnog odlaganja animalnog otpada, što je u Sremu, koji slovi za stočarski kraj, veoma važno. U ovom kraju najviše je raširena svinjarska proizvodnja, pa kontejneri predstavljaju zaštitu, ne samo od potencijalnog zagađenja okoline nego i od širenja opasne  bolesti svinja – afričke kuge.
– Svesni smo i važnosti ozelenjavanja za održavanje zdravlja životne sredine, pa smo građanima podelili sadnice belog jasena.  Sadnjom stabala, pored čistijeg vazduha, osiguraćemo i smanjenje nivoa buke i zračenja u gradu, kaže Riđošić i dodaje da je u planu da se u gradu uskoro postave eko-semafori koji će vozačima signalizirati da ugase vozila dok  čekaju da se uključi zeleno svetlo.
Postoje brojni planovi kako da se dodatno unapredi stanje životne sredine u Sremskoj Mitrovici. Iz razgovora sa načelnikom saznajemo da je neophodno da se akcije za zaštitu životne sredine sprovode kontinuirano kako bi dale odgovarajuće rezultate. Takođe i da se mora raditi na permanentnom obrazovanju građana u ovoj oblasti. Veliku zahvalnost, kako kaže, Grad duguje nevladinom sektoru koji je takođe angažovan na zaštiti životne sredine i ima odličnu saradnju sa predstavnicima vlasti. Udruženjima građana koji realizuju programe u oblasti zaštite životne sredine ove godine iz budžeta Grada dodeljeno je 11 miliona dinara.
A. Milić
 
SEPARACIJA OTPADA ČUVA OKOLINU
 
Nedavno je Sremska Mitrovica u okviru “Zelene nedelje” dobila kontejnere za separaciju otpada. Postavljeni su u stambenim naseljima, a uskoro će, kako se navodi na portalu Grada, kontejneri biti podeljeni i domaćinstvima. Separacijom otpada, kako je rekla ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović posetivši nedavno Sremsku Mitrovicu, dodatno će se poboljšati upravljanje otpadom, povećaće se stepen reciklaže i smanjiti količine koje završavaju na otpadu.
 
Projekat "Zdrava poljoprivredna proizvodnja – zdrava životna sredina i stanovništvo u Sremskoj Mitrovici" sufinansiran je sredstvima iz budžeta Gradske uprave za kulturu i sport, Grada Sremska Mitrovica. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
 
24. JUN 2022.