Grad koji se razvija na ponos svih građana
 
* Razvojnim investicijama stvorili su stabilno poslovno okruženje koje prati ekonomski i sveobuhvatni razvoj Pančeva, kao centra južnog Banata i jednog od najnaprednijih centara naše Republike  
 
Grad Pančevo se nalazi u Južnobanatskom okrugu i prostire se na 759 kvadratnih

Opširnije...

Redukovanom obradom čuva plodnost zemljišta
*  Ostavljanje biljnih ostataka na parceli posle žetve i njihovo mešanje sa zemljištem imaju veliki značaj, na prvom mestu zbog unosa organske materije
 
Poljoprivredni proizvođači se iz godine u godinu suočavaju sa novim izazovima, čiji su uzrok sve češće netipične

Opširnije...

Brojne aktivnosti za unapređenje životne sredine
* Obezbeđena su sredstva za kupovinu softvera za kontinualno merenje kvaliteta vazduha, kojim je poboljšan sistem praćenja i kontrole
 
Grad Pančevo želi da svojim građanima obezbedi zdravu životnu sredinu i zbog toga se sprovode brojne aktivnosti sa ciljem njene zaštite. Na teritoriji

Opširnije...

Velika ulaganja u poljoprivredu
 
* Iz gradskog budžeta za poljoprivredu u ovoj godini izdvojeno je više od 200 miliona dinara, a ova sredstva namenjena su zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta
 
Na teritoriji grada Pančeva ima ukupno oko  65.000 ha, od toga 61.922 ha 

Opširnije...