Saradnjom Grada i proizvođača do novih mera
 
 
* Razgovaramo sa svim proizvođačima i slušamo njihove potrebe, a kasnije se trudimo da njihove zahteve uvrstimo u program mera, kaže Saša Bilinović, v. d. načelnika Gradske uprave za privredu
 
Grad Novi Sad odavno je opredeljen da pruža punu podršku

Opširnije...

Zemlji moraš dati da bi ti vratila
 
* Njive đubri na osnovu rezultata analize zemljišta i smanjuje troškove, ali i štiti životnu sredinu, a da bi sačuvao zemljište kao važan prirodni resurs, sve žetvene ostatke zaorava već dugo godina i na taj način obogaćuje zemljište humusom
 
Vladimir

Opširnije...

Certifikati su garancija kvaliteta
* Grad Novi Sad pokriva troškove certifikacije u vrednosti od nekoliko stotina hiljada dinara po svakom uzorku
 
Mada povrtari dosta vode računa o zdravstvenoj bezbednosti svojih proizvoda, dobijanjem oznake „geografsko poreklo“, sve je podignuto na evropski nivo kvaliteta. Tako,

Opširnije...